Stypendium dla Polaków ze Wschodu

Uprzejmie informujemy, że Fundacja „Wileńszczyzna” realizuje projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski pt. PROGRAM STYPENDIALNY IM. STANISŁAWA GRABSKIEGO – III EDYCJA dla studentów kierunków ekonomicznych pochodzenia polskiego z krajów byłego ZSRR w roku akademickim 2011/2012.


W ramach tego programu o stypendia naukowo-socjalne (w wysokości do 2 000 zł miesięcznie) i szkoleniowe (w wysokości 1 200 zł ) ubiegać się mogą studenci, którzy spełniają następujące warunki:
 

  • pochodzą z krajów byłego ZSRR;
  • legitymują się polskim pochodzeniem (posiadają Kartę Polaka lub mogą udokumentować polskie pochodzenie zgodnie z ustawą o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r., tekst jednolity: DZ.U. Z 2004 r. Nr 53, poz. 532);
  • są słuchaczami studiów ekonomicznych na polskich uczelniach;
  • inne warunki wymienione w Regulaminie Programu.

 
Więcej informacji:


 www.stypendium.org lub/i fundacja.wilenszczyzna@gmail.com