Certyfikaty i dyplomy zawodowe

 
Zdobytą wiedzę i posiadane kompetencje w zakresie określonego obszaru warto potwierdzać odpowiednimi egzaminami, certyfikatami, dyplomami. Stanowić one mogą olbrzymi atut przy poszukiwaniu pracy. Znaczenie ma jednak ich jakość, a nie liczba, warto zatem zrobić rozpoznanie, jakiego rodzaju poświadczenia kwalifikacji są cenione lub wręcz wymagane w poszczególnych branżach.
 

Wartościowe z pewnością są certyfikaty wydawane przez rozpoznawalne, uznane na świecie i/lub w Polsce organizacje czy instytucje. Ich zdobycie wiąże się zazwyczaj z koniecznością ukończenia kursów przygotowawczych i często wymaga niemałych nakładów czasowych i finansowych, dlatego dobrze jest przygotować się do tego wcześniej. Poniżej przedstawiamy kilka najpopularniejszych z uznanych organizacji oraz wydawanych przez nie certyfikatów/dyplomów.

W BRANŻY FINANSOWEJ

- ACCA – The Association of Chartered Certified Accountants – certyfikaty z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Dzięki współpracy SGH z ACCA jest możliwe zdobywanie kwalifikacji na specjalnych zasadach już w trakcie studiów. Więcej informacji na Akredytowany program ACCA | SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

- CFA – The Chartered Financial Analyst – uzyskanie tytułu dyplomowanego analityka finansowego  świadczy o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami oraz przestrzeganiu norm etycznych. Poświadczenie osiągnięcia tego standardu wydawane jest przez CFA Institute. Więcej informacji na http://cfapoland.org/pl/o-cfa/o-programie/

- CIMA – The Chartered Institute od Management Accountants – certyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej. Dzięki współpracy SGH z CIMA są możliwe do zdobycia już podczas studiów w SGH. Więcej informacji na stronie: CIMA | SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie   


INNE CERTYFIKACJE

- CIA – The Certified Internal Auditor – potwierdza wiedzę i kompetencje z zakresu audytu wewnętrznego oraz znajomość  Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego. Wydawany jest przez The Institute of Internal Auditors. Więcej informacji: https://global.theiia.org/Pages/globaliiaHome.aspx

PRM - Professional Risk Manager -  międzynarodowa kwalifikacja z zakresu zarządzania ryzykiem. Przyznawana jest przez międzynarodową organizację PRMIA (Professional Risk Managers' International Association). Więcej o Associate PRM Certificate https://prmia.org/Public/Public/Certificate/What_is_the_Associate_PRM_Certificate.aspx?hkey=bfb3cf97-2b89-4e51-ae16-9a3cf6318002 
Można również uzyskać Professional Risk Manager (PRM™) Designation, co wymaga jednak określonego doświadczenia zawodowego. 


ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PROJEKTAMI

- IPMA – International Project Management Association – umożliwia zdobycie poświadczeń kwalifikacji w obszarze zarządzania projektami, w tym już w czasie studiów (certyfikat IPMA-Student). Po zdaniu egzaminu IPMA-Student jest możliwość podążania ścieżką rozwoju profesjonalnych kompetencji w ramach czteropoziomowego systemu certyfikacji IPMA 4-L-C: 

•    Poziom D – Certified Project Management Associate,
•    Poziom C –Certified Project Manager,
•    Poziom B –Certified Senior Project Manager,
•    Poziom A –Certified Projects Director.

Więcej informacji: https://www.ipma.pl/

- PMI - Project Management Institute - jeden z najstarszych certyfikatów w zakresie potwierdzania kompetencji dotyczących zarządzania projektami, znany i uznany globalnie. Możliwe jest uzyskanie certyfikatów m.in. PMI Project Management Professional (PMP), PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP), PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA), PMI Risk Management Professional (PMI-RMP). Więcej informacji na stronie PMI Poland Chapter: https://pmi.org.pl/

- Prince2 - rozpoznawalny globalnie certyfikat, oparty o procesowe podejście do zarządzania projektem i uwzględniający 7 zasad, tematów i procesów, które mają umożliwić osiągniecie celów projektu każdej skali i złożoności. Możliwe do zdobycia są certyfikaty: 
PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner oraz PRINCE2 Agile.
Szkolenie i udzielanie certyfikacji mają tylko akredytowane jednostki. Można je wyszukać na stronie: PRINCE2 Certification | Qualifications and Exams | Axelos 

- Professional Scrum Certifications - oferowane przez organizację Scrum.org, ("the House of Scrum")Dom Scruma, założoną przez współtwórcę metody Scrum, Kena Schwabera. Wśród certyfikacji dostępne są m.in.:
PSM I, II, III (Professional Scrum Master I, II, III), PSPO I, II, III (Professional Scrum Product Owner I, II i III), PSD (Professional Scrum Development), PAL (Professional Agile Leadership), PAL-EBM  (Professional Agile Leadership Evidence-Based Management) i inne.
Więcej informacji na stronie: Scrum.org | Professional Scrum Certifications
 

W MARKETINGU

CIM – The Chartered Institute of Marketing – zajmuje się certyfikacją zawodową z zakresu marketingu. Więcej informacji: https://www.cim.co.uk/ 


W BRANŻY IT

- ITIL 4 (Information Technology Infrastructure Library) jest globalnym standardem najlepszych praktyk IT, które zapewniają praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania infrastrukturą informatyczną i usługami. Schemat certyfikacji ITIL 4 zbudowany jest z kompetencji skupionych na kluczowych aspektach praktyk ITIL. Składają się na nią cztery poziomy certyfikacji: ITIL Foundation, ITIL Managing Professional
ITIL Strategic Leader, ITIL Master. Dodatkowo możliwa jest certyfikacja ITIL Extension modules.

-   Cisco Certifications - potwierdzają  umiejętności w zakresie projektowania, budowy, konfiguracji i utrzymania sieci Cisco. Dostępne na 4 poziomach: Entry, Associate, Professional, Expert. Więcej informacji: https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications.html#~certifications

Google Cloud Certifications - potwierdzające kompetencje związane z użytkowaniem technologii Google Cloud. Dostępne na poziomie Foundational, Associate oraz Professional. Szczegółowe informacje na stronie: Certifications  |  Learn  |  Google Cloud

Certyfikaty Microsoft - przeznaczone dla specjalistów IT i potwierdzające umiejętności Administratorów, Inżynierów AI, Kreatorów aplikacji, Analityków danych, Deweloperów itp. Szczegółowe informacje na stronie: Microsoft Certifications | Microsoft Learn