Certyfikaty i dyplomy zawodowe

 
Zdobytą wiedzę i posiadane kompetencje w zakresie określonego obszaru warto potwierdzać odpowiednimi egzaminami, certyfikatami, dyplomami. Stanowić one mogą olbrzymi atut przy poszukiwaniu pracy. Znaczenie ma jednak ich jakość, a nie liczba, warto zatem zrobić rozpoznanie, jakiego rodzaju poświadczenia kwalifikacji są cenione lub wręcz wymagane w poszczególnych branżach.
 

Wartościowe z pewnością są certyfikaty wydawane przez rozpoznawalne, uznane na świecie i/lub w Polsce organizacje czy instytucje. Ich zdobycie wiąże się zazwyczaj z koniecznością ukończenia kursów przygotowawczych i często wymaga niemałych nakładów czasowych i finansowych, dlatego dobrze jest przygotować się do tego wcześniej. Poniżej przedstawiamy kilka najpopularniejszych z uznanych organizacji oraz wydawanych przez nie certyfikatów/dyplomów.

- ACCA – The Association of Chartered Certified Accountants – certyfikaty z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Dzięki współpracy SGH z ACCA jest możliwe zdobywanie kwalifikacji na specjalnych zasadach już w trakcie studiów. Więcej informacji na www.studiujzacca.pl

- CFA – The Chartered Financial Analyst – uzyskanie tytułu dyplomowanego analityka finansowego  świadczy o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami oraz przestrzeganiu norm etycznych. Poświadczenie osiągnięcia tego standardu wydawane jest przez CFA Institute. Więcej informacji na http://cfapoland.org/pl/o-cfa/o-programie/

- CIA – The Certified Internal Auditor – potwierdza wiedzę I kompetencje z zakresu audytu wewnętrznego, a wydawany jest przez The Institute of Internal Auditors. Więcej informacji: https://global.theiia.org/Pages/globaliiaHome.aspx

- CIM – The Chartered Institute of Marketing – zajmuje się certyfikacją zawodową z zakresu marketingu. Więcej informacji: https://www.cim.co.uk/   

- CIMA – The Chartered Institute od Management Accountants – certyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej. Dzięki współpracy SGH z CIMA są możliwe do zdobycia już podczas studiów w SGH. Więcej informacji na stronie:

http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/wspolpraca/cima/Strony/default.aspx

- IPMA – International Project Management Association – umożliwia zdobycie poświadczeń kwalifikacji w obszarze zarządzania projektami. Więcej informacji: https://www.ipma.pl/