Zaloguj

Jeżeli jesteś studentem, absolwentem, doktorantem lub pracownikiem SGH

zaloguj się korzystając ze swojego studenckiego, absolwenckiego, doktoranckiego lub pracowniczego konta w domenie @sgh.waw.pl (@student.sgh.waw.pl; @absolwent.sgh.waw.pl; @doktorant.sgh.waw.pl; @sgh.waw.pl).

Jeżeli jesteś pracodawcą, przedstawicielem pracodawcy lub rejestrowałeś się wcześniej w Serwisie Kariera

zaloguj się podając dotychczasową nazwę użytkownika lub e-mail jako login ustawiając wcześniej nowe hasło poprzez link "USTAW NOWE HASŁO".

UWAGA! Obecnie istniejące konta w Serwisie Kariera, które nie należą do pracodawcy lub jego przedstawicieli i nie są związane z mailami w domenie @sgh, muszą zostać zmienioneSzczegółowe informacje otrzymają Państwo na adres e-mail przypisany do konta w Serwisie Kariera

 

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w naszym serwisie, zarejestruj się: 

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych(Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa,
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem: iod@sgh.waw.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania przez Panią/Pana z Serwisu Kariera , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane.
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez do momentu usunięcia Pani/Pana konta z Serwisu Kariera.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownej informacji na adres: serwis.kariera@sgh.waw.pl.
  8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.