Stypendia rządu francuskiego w roku akademickim 2015/2016

Aktualności

Stypendia rządu francuskiego w roku akademickim 2015/2016

Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczynają przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF). Program skierowany jest do polskich studentów i umożliwia wymianę uniwersytecką oraz naukową między Francją i Polską.

Stypendia przyznawane są we wszystkich dyscyplinach, ale w roku akademickim 2015/2016 następujące dziedziny będą traktowane w sposób priorytetowy: energia (energia jądrowa, energia z paliw kopalnianych, energie odnawialne), zrównoważony rozwój, agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe, nanotechnologie, fizyka jądrowa, astronomia, nauki o życiu i onkologia, kataliza, biotechnologia, technologie informatyczne i telekomunikacyjne oraz tematyka zawarta w programie ramowym Horizon 2020 dotycząca badań naukowych i innowacji.

Więcej informacji: na stronie