Stypendia dla studentów z Warszawy

W tym roku 12 raz warszawscy uczniowie i studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Do 30 września trwa nabór wniosków na rok akademicki 2016/2017.

Każdego roku przyznawanych jest blisko 600 stypendiów w wysokości od 200 do 1500 zł miesięcznie uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom uczącym się w Warszawie. O udział w programie stypendialnym mogą się ubiegać ci, którzy dobrze się uczą, osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne, a dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 1100 zł miesięcznie.

Termin składania wniosków dla uczniów mija 31 lipca, a dla studentów – 30 września. Kandydat, który chce ubiegać się o stypendium, musi najpierw wypełnić elektroniczny wniosek dostępny na stronie formularze.centrumjp2.pl, a następnie złożyć go wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II – operatora Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Więcej informacji