Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska (www.sds.org.pl) serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Edycji Międzynarodowego Programu Stypendialnego dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). Obecna edycja Programu, tak jak i ubiegłoroczna, uzyskała Patronat Ministra Środowiska.

Program stypendialny umożliwia odbycie zawodowego bądź naukowego stażu w Niemczech. Podczas stypendium można zrealizować zaproponowany przez siebie projekt badawczy dotyczący ochrony środowiska w Polsce lub w Niemczech. Staż można odbyć na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo - biznesowych itp.
Staż może trwać od sześciu do dwunastu miesięcy. Laureaci otrzymują początkowo stypendium sześciomiesięczne, a pod koniec tego okresu można ubiegać się o przedłużenie pobytu do kolejnych sześciu miesięcy.
Wysokość stypendium wynosi 1060, - euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech. DBU nie może finansować przedłużenia pobytu dla realizacji już rozpoczętych studiów lub praktyk w Niemczech.

Stypendia przyznawane są w trybie konkursowym. O stypendium można ubiegać się tylko jeden raz. Dlatego ważne jest staranne przygotowanie aplikacji.

Ważne terminy
Termin składania wniosków: 16.06.2013 - 16.09.2013

Wnioski o stypendium należy składać poprzez witrynę internetową DBU, w systemie on-line, po wcześniejszej rejestracji na stronie DBU www.dbu.de

System aplikacji jest otwarty tylko i wyłącznie w dniach 16 czerwca – 16 września br. Po zarejestrowaniu się kandydat otrzyma z DBU e-mail z indywidualnym loginem do systemu aplikacji.  Aplikację można wypełnić w wybranym przez siebie języku: niemieckim lub angielskim. System ma postać kolejno otwieranych pól, które należy uzupełniać. W niektórych punktach wniosku wymagane jest załączenie załączników w formie PDF.

Rozmowy kwalifikacyjne: 23 października 2013 r., Warszawa

Jednym z elementów rozmowy będzie prezentacja swojego projektu (należy przygotować prezentację w PowerPoint) w języku niemieckim lub angielskim.

Uroczystość wręczenia stypendiów: 30 listopada 2013 r.
Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się w dniu 30 listopada 2013 r. w Warszawie. Jak co roku uroczystość zostanie uświetniona obecnością przedstawicieli DBU i Fundacji im. Nowickiego, a także przedstawicieli polskich instytucji związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem (ministerstwa, urzędy, organizacje, media oraz byli stypendyści i ich bliscy).

Wyjazd do Niemiec: 1 marca 2014 r.
Anglojęzyczni laureaci konkursu, przed wyjazdem do Niemiec, muszą wykazać się znajomością języka niemieckiego przynajmniej w stopniu podstawowym. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania kursu języka niemieckiego z DBU w wysokości 300 euro - na kurs, który laureat wykupi samodzielnie jeszcze w Polsce.

Czy spełniasz warunki?
Stypendium Fundacji DBU możesz otrzymać, jeśli:

  • Jesteś absolwentem polskiej uczelni, posiadającym dyplom magistra albo studentem ostatniego roku studiów, który uzyska dyplom magistra najpóźniej do końca stycznia 2014 r. (w tym mile widziani doktoranci),
  • Jesteś absolwentem szeroko rozumianej ochrony środowiska – oznacza to wszystkie kierunki studiów, zawierające w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej itp. Dotychczas staże odbywali między innymi także absolwenci zarządzania, geografii, nauk politycznych, architektury i wielu innych. 
  • Uzyskałeś dyplom ukończenia studiów magisterskich w ciągu ostatnich trzech lat,
  • Nie ukończyłeś 31 roku życia,
  • W czasie składania wniosku posiadasz stały pobyt w Polsce

oraz przedłożysz wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne!

Więcej informacji o stypendium znajduje się na naszej stronie : www.sds.org.pl oraz na www.facebook.com/Stypendia.DBU

Nowości:

Stypendyści XVI edycji Programu Stypendialnego DBU już realizują swoje projekty stypendialne w Niemczech.

Nowa odsłona naszego Blogu SdS -  relacja z wycieczki z fabryki paneli fotowoltaicznych!