REVITARE - konkurs na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji

Ogólnopolski Konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji
Jeśli jesteś studentem albo młodym pracownikiem naukowym?
Chcesz skonfrontowałeś swoje dotychczasowe osiągnięcia z dokonaniami innych?
Piszesz ciekawą pracę dotyczącą rewitalizacji terenów zdegradowanych?
A może masz w dorobku taką pracę?
 
Weź udział w konkursie REVITARE.
 
Zgłoś swoją pracę w jednej z następujących kategoriach:
  • przyrodniczo-krajobrazowej,
  • technologiczno-inżynierskiej,
  • projektowo-planistycznej,
  • ekonomiczno-prawnej,
  • społecznej.
Nagrody to:
  • sprzęt multimedialny, 
  • opłacenie kosztów udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych",
  • publikację w monografii 5 najlepszych prac (po  jednej z każdej kategorii).

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej.

Termin wstępnej rejestracji oraz przesłania prac konkursowych został przedłużony do 10 czerwca 2013 r.
 
Wstępna rejestracja oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
 
Czekamy na Twoją pracę!