Środa, 21 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Stypendia i granty / Przemiana przez wymianę - DAAD

Przemiana przez wymianę - DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej wspiera studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy chcieliby się dalej kształcić w Niemczech.

Deutscher Akademischer Austauschdienst to największa wspólna organizacja niemieckich szkół wyższych wspierająca międzynarodową współpracę akademicką, przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców. Została założona 1 stycznia 1925 roku w Bonn, zawiesiła działalność w 1945 roku, a wznowiła w 1950. Programy DAAD są skierowane do wszystkich krajów i obejmują wszystkie dziedziny nauki. DAAD jest finansowana ze środków publicznych Republiki Federalnej Niemiec, głównie ze środków federalnych różnych ministerstw (przede wszystkim Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

DAAD jest

 • stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych i związków studenckich, założonym w 1925 roku i ponownie powołanym do życia w 1950 roku
 • organizacją mającą na celu wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej
 • organizacją pośredniczącą w zagranicznej politycy kulturalnej rządu Republiki Federalnej Niemiec oraz w wewnątrzniemieckiej politycy w zakresie szkolnictwa wyższego, a także we współpracy z krajami rozwijającymi się
 • Krajową Agencją Programu Unii Europejskiej ERASMUS, doradza w sprawach programów: LEONARDO DA VINCI, Europass, ERASMUS Mundus, TEMPUS, Proces Boloński oraz współpracuje z krajami spoza Unii Europejskiej 
 • azjatycko-europejskim sekretariatem ds. kształcenia (ASEM education secretariat)
 • narodowym sekretariatem IAESTE przy wymianie praktykantów
 • delegaturą GATE-Germany (konsorcjum marketingu międzynarodowego szkół wyższych)
DAAD informuje na całym świecie o
 • systemie oświatowym i szkolnictwie wyższym w Republice Federalnej Niemiec
 • możliwościach kształcenia i kierunkach studiów za granicą
 • możliwościach uzyskania wsparcia finansowego i stypendium
DAAD wspiera
 • studentów, absolwentów, doktorantów
 • praktykantów
 • artystów
 • naukowców
z kraju i zagranicy w ponad 250 programach i we wszystkich specjalnościach.
 
O stypendiach oferowanych przez DAAD Polska można dowiedzieć się na stronie: DAAD Stypendia dla Polaków
 
Dodatkowo informacje o studiowaniu w Niemczech można znaleźć na stronie: Study in Germany