Program Stypendialny WIMDU

Program Stypendialny Wimdu został stworzony w celu rozpoznania wśród studentów umiejętności, które są niezbędne do zbudowania udanej kampanii marketingowej w szybko rozwijającej się obecnie gospodarce światowej. Stypendium w wysokości 1000 eurobędzie dostarczane co roku w lutym, by pomoc najzdolniejszym studentom, którzy zainteresowani są biznesem i marketingiem.

Kto jest uprawniony?
Wszyscy uczestnicy muszą być zapisani na ostatni rok studiów na kierunku: Marketing, Biznes i Administracja lub Komunikacja w roku akademickim 2013/14. Wszystkie zgłoszenia muszą być wysłane z konta mailowego *uczelni/uniwersytetu.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 stycznia 2014 rok

Jak aplikować?
Kandydaci proszeni są o dostarczenie do naszego jury tekstu o długości od 1500 do 2000 słów opisującego kampanię marketingową Wimdu. Ma ona na celu zwiększenie popularności Wimdu w Stanach Zjednoczonych. Jury wybierze najbardziej kreatywny i przekonywujący projekt.

Aplikacje na następny rok akademicki należy przesyłać od 15 października 2013 roku do 10 stycznia 2014 roku. Ogłoszenie wyników wyznaczone jest na 3 lutego 2014 roku.

 Zasady i Wytyczne

  • Wszystkie dostarczone prace powinny być napisane przez uczestnika stypendium i nie mogą być plagiatem.
  • Aplikanci muszą być w stanie udowodnić, że są aktualnie studentami Marketingu, Biznesu lub Komunikacji.
  • Prosimy upewnić, się że aplikacje wysyłane są z konta mailowego twojej uczelni i zawierają:
  1. Kopię projektu (1500-2000 słów).
  2. Potwierdzenie statusu studenta w roku akademickim 2013/14.
  3. Potwierdzenie obecności na liście studentów ostatniego roku Marketingu/Komunikacji/Biznesu. (W przypadku, gdy rekrutacja nie jest jeszcze zakończona, prosimy o wysłanie potwierdzenia przyjęcia na studia w bieżącym roku.)

 

Aplikuj.