Program stypendialny Niemieckiego Bundestagu 2014

Niemiecki Bundestag organizuje ten projekt od 1986 roku. To co 25 lat temu zainicjował program dla 20 młodych Amerykanów, przerodziło się w program kształceniowy dla młodzieży z 28 krajów. Polska przystąpiła do programu w roku 1990.

Stypendium skierowane jest o młodych absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych polityką, których kwalifikacje i osobowość predestynują do objęcia ważnych funkcji w ich kraju. 15-tygodniowy staż w biurze deputowanej/deputowanego do Bundestagu jest świetną okazją do poznania niemieckiego systemu parlamentarnego i procesów podejowania decyzji politycznych oraz zdobycia doświadczenia w zakresie pracy parlamentarnej. Program stypendium uzupełniają seminaria i wykłady na berlińskich uniwersytetach oraz w niemieckich fundacjach politycznych.

Stypendium obejmuje okres od 1 marca do 31 lipca 2014 r.

Więcej informacji: www.bundestag.de/ips lub w Ambasadzie Niemiec (wydział prasowy, Lidia Łukasik).

Termin składania podań upływa 30 czerwca 2013 roku.