Program Na Własne Konto - rekrutacja przedłużona

Uprzejmie informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń studentów do I edycji Programu edukacji ekonomicznej „Na własne konto” został wydłużony do 14 listopada 2012r.

Do udziału w Programie zapraszamy studentów wszystkich kierunków studiów z min. II roku, którzy nie ukończyli 26 roku życia, a szczególnie z kierunków: ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i bankowość oraz pokrewnych.

Do zadań studenta biorącego udział w projekcie należy:

 • udział w weekendowym szkoleniu w dniach 30.11.2012 – 2.12 2012r.,
 • przeprowadzenie we współpracy z nauczycielem podczas ferii zimowych w 2013r. pięciodniowych zajęć (ok. 25-30h) dla młodzieży gimnazjalnej z obszarów wiejskich w jednej z gmin biorących udział w Programie. Jeśli student wyrazi taką wolę, możliwe będzie przeprowadzenie zajęć w więcej niż 1 gminie/szkole.

Wstępne terminy realizacji zajęć:

 

 • 14.01 - 18.01.2013
 • 21.01 - 25.01.2013
 • 28.01 - 1.02.2013
 • 4.02 - 8.02.2013
 • 11.02.-15.02.2013
 • 18.02-22.02.2013

Oferujemy:

 • wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w gminach – 30zł/h, wypłacone na podstawie podpisanej umowy,
 • bezpłatne szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć w okolicach Warszawy (pokrywamy koszty zakwaterowania i wyżywienia, zapewniamy zwrot kosztów dojazdu),
 • zakwaterowanie na czas prowadzenia zajęć w gminie,
 • zwrot kosztów dojazdu do gminy,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu/programie.
 • możliwość udziału w interesującym programie,
 • ciekawy sposób na spędzenie ferii zimowych,
 • możliwość poznania nowych osób oraz miejsc,

Studenci pokrywają koszt wyżywienia podczas prowadzenia zajęć w gminie.

Zgłoszenia:

Aby zgłosić się do Programu należy przesłać formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną do biura Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja na adres: Al. W. Reymonta 12 A, 01-842 Warszawa.

Formularz został zamieszczony na stronach:

Termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do 14.11.2012r.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje o I edycji Programu oraz jego przebiegu w roku szkolnym 2011/2012 mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych: http://efrwp.pl/element/Faza-pilotazowa i http://polskawies2000.pl/NaWlasneKonto.aspx .

W razie pytań prosimy o kontakt telefonicznie pod numerem (22) 663-78-00 bądź pisząc na adres: a.stasiak@polskawies2000.pl lub m.burzynska@polskawies2000.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Programie!