Konkurs Teraz Polska Promocja na najlepszą pracę magisterską!

Aktualności
Ruszyła już VII edycja konkursu „Teraz Polska Promocja” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski. Ideą konkursu jest popularyzacja tematyki marketingu terytorialnego i narodowego, jako ważnego i przyszłościowego obszaru zarówno badań naukowych, jak i praktyki.

Tematyka konkursu - to promocja wizerunkowa (w tym promocja miast i regionów, kształtowanie wizerunku), gospodarcza (w tym promocja eksportu, napływu inwestycji), rolno-spożywcza (promocja produktów i specjalności rolno-spożywczych, rozwój obszarów wiejskich, agroturystyka), turystyczna (tworzenie i promocja produktów turystycznych, wzmacnianie atrakcyjności turystycznej Polski i regionów), sportowa (promocja Polski przez sport i promocja polskiego sportu), kulturalna i naukowa (w tym promocja kształcenia, innowacyjności oraz osiągnięć naukowych i kulturalnych). Atutem konkursu są atrakcyjne nagrody pieniężne oraz uroczysta oprawa gali finałowej, odbywającej się z udziałem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, ministerstw oraz reprezentantów świata nauki. Imprezą towarzyszącą jest konferencja naukowa „Promocja Polski – wyzwania przed nauką i praktyką”, stanowiąca platformę wymiany doświadczeń dot. problematyki promocji Polski. 

 

Termin składania prac został przedłużony do 25 października 2013 r.!

 

W razie pytań prosimy o kontakt z: 

Agnieszką Żelechowską – tel. 22 201 26 90,

e-mail: fundacja@terazpolska.pl

Zespół Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego

 

Regulamin konkursu oraz więcej informacji http://www.terazpolska.pl/pl/Konkurs-prac-magisterskich-VII-edycja 

Bieżące informacje także na https://www.facebook.com/TerazPolska