Jubileuszowa XV Edycja Programu Stypendialnego DBU

Aktualności
Międzynarodowy Program Stypendialny dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt świętuje w tym roku jubileusz piętnastolecia. Mamy zaszczyt poinformować, że jubileuszowa piętnasta edycja programu stypendialnego DBU w Polsce została objęta Patronatem Honorowym Ministra Środowiska, profesora Andrzeja Kraszewskiego (więcej na www.mos.gov.pl).

Podstawowym celem programu stypendialnego DBU jest profesjonalne zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska (i pokrewnych) oraz umożliwienie młodym absolwentom startu kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.


Stypendia przyznawane są na drodze konkursu. Program stypendialny umożliwia odbycie naukowego/zawodowego stażu w Niemczech (trwającego od 6 do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo - biznesowych itp. Wysokość stypendium wynosi 1060,- euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech. DBU nie może finansować przedłużenia pobytu dla realizacji już rozpoczętych studiów lub praktyk w Niemczech.


Konkurs stypendialny fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) skierowany jest do: absolwentów polskich uczelni, posiadających dyplom magistra, studentów ostatniego roku studiów, którzy dyplom magistra uzyskają najpóźniej do lutego 2012r, doktorantów.


Program stypendialny Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (DBU) jest kontynuacją ogólnopolskiego konkursu na najlepszych absolwentów i doktorantów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska realizowanego w latach 1997-2006 we współpracy z Fundacją im. Nowickiego (założoną przez profesora Macieja Nowickiego, dwukrotnego Ministra Środowiska i prezesa Ekofunduszu). W roku 2007 polsko-niemiecki program stypendialny został włączony do Międzynarodowego Programu Stypendiów dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej fundacji DBU. Partnerem programu w Polsce jest od 2007 r. Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska (www.sds.org.pl), skupiające byłych stypendystów Fundacji im. Nowickiego i DBU.


Termin składania wniosków w systemie on-line: 1.06.2011 - 16.09.2011


Aplikację można składać w języku angielskim lub niemieckim.


Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatora międzynarodowego programu stypendialnego DBU lub Krajowego Koordynatora międzynarodowego programu stypendialnego DBU w Polsce:


dr Nicole Freyer

E-mail: