IV edycja Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na pracę dyplomową

Trwa IV edycja Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową o tematyce poświęconej rozwojowi gospodarczemu miasta.

Konkurs skierowany jest do studentów studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich, którzy mają nowatorski pomysł na rozwój Lublina i chcą się nim szerzej zająć w swojej pracy dyplomowej. Od tej edycji w konkursie mogą wziąć udział także autorzy prac doktoranckich.

Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z szeroko rozumianym rozwojem gospodarczym miasta Lublin, podnoszeniem konkurencyjności Lublina oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd miasta planami i programami.

W obu kategoriach (prace magisterskie licencjackie i inżynierskie oraz prace doktoranckie) przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 6000 złotych oraz trzy wyróżnienia w wysokości 2000 zł.

Prace można zgłaszać do 15 września 2013 roku. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: www.gospodarka.lublin.eu.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych z Konkursem: Monika Król, mkrol@lublin.eu, telefon: 081 466 25 10.