Dofinansowania studenckich projektów – nabór wniosków trwa!

Aktualności
W ramach programu studenckiego Liga Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęła się II tura naboru wniosków do programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych CSR. Program umożliwia zdobycie dofinansowania na projekty promujące społeczną odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR).

Liga Odpowiedzialnego Biznesu w ramach programu grantowego wspiera finansowo oraz merytorycznie projekty i przedsięwzięcia, których celem jest promowanie wiedzy o odpowiedzialnym biznesie oraz edukowanie w zakresie dobrych praktyk firm poprzez konferencje, seminaria, szkolenia, dyskusje panelowe i inne inicjatywy.

O dofinansowanie z programu grantowego LOB mogą ubiegać się organizacje studenckie, koła naukowe, organizacje pozarządowe działające na uczelni, które chcą zrealizować projekt promujący i edukujący o społecznej odpowiedzialności biznesu. Kwota dofinansowania może wynieść 800 zł.

 

Materiały niezbędne do uzyskania wsparcia finansowego w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych CSR do pobrania TUTAJ.

Patron honorowy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Termin naboru wniosków: do 31 stycznia 2014

 

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy grupa studentów i studentek – Ambasadorów i Ambasadorek CSR w lokalnych środowiskach. Poprzez różnorodne projekty realizowane przez organizacje w całej Polsce LOB dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych.

Więcej na: www.lob.org.pl