6 mln na start usług profesjonalnych!

Aktualności
Masz pomysł na biznes, a brak Ci kapitału? Inkubator Obserwatorium Zarządzania rozpoczął nabór pomysłów biznesowych.

Inkubator Obserwatorium Zarządzania  wspiera powstawanie i rozwój firm o dużym potencjale innowacyjnym. Poszukujemy osób, które posiadają ciekawe pomysły biznesowe, ale brakuje im możliwości ich finansowania.

W kręgu naszego zainteresowania są przede wszystkim nowatorskie przedsięwzięcia z branży szeroko pojętych usług profesjonalnych – min. w zakresie usług konsultingowych, doradczych, marketingowych, prawnych, informacji i komunikacji, informatycznych, ochronie zdrowia, edukacji oraz architektury.

W ramach Inkubatora oferujemy nie tylko kapitał na uruchomienie firmy, ale także:

  • wsparcie merytoryczne,
  • analizy biznesowe,
  • infrastrukturę biurową,
  • pomoc w przygotowaniu biznes planu.

Swoje pomysły do Inkubatora mogą zgłaszać zarówno osoby nie prowadzące dotychczas działalności gospodarczej, jak i istniejące firmy. We współpracy z wybranymi Pomysłodawcami założymy spółki, które skomercjalizują zgłoszone pomysły.

Zgłoszenia można składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie www.inkubator.obserwatorium.pl. Czekamy na Państwa pomysły do 28 grudnia 2011 roku.

Inkubator Obserwatorium Zarządzania jest prowadzony przez Fundację Obserwatorium Zarządzania -instytucję otoczenia biznesu, zajmującą się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu.


Kontakt:

Katarzyna Szymańska
Fundacja Obserwatorium Zarządzania
Tel: 22 314 14 05
katarzyna.szymanska@obserwatorium.pl


Fundacja Obserwatorium Zarządzania jest instytucją otoczenia biznesu. Realizujemy projekty wspierające przedsiębiorczość w zakresie pozyskiwania kapitału dla innowacji. Inicjujemy powstawanie nowych firm, jak również tworzymy miejsce trwałej platformy inwestycyjnej i relacyjnej pomiędzy przedsiębiorcami – inwestorami - doradcami rynku kapitałowego.

Z sukcesem zakończyliśmy realizację dwóch projektów inwestycyjnych - Owoce Biznesu oraz Finsnsuj.pl, których celem było wsparcie grupy przedsiębiorców posiadających innowacyjne rozwiązania biznesowe. Kilkadziesiąt Pomysłodawców otrzymało wsparcie merytoryczne oraz pozyskało Inwestora do realizacji przedsięwzięcia.

Fundacja Obserwatorium Zarządzania realizuje również stałe autorskie programy badawczo - rozwojowe poświęcone strategii prowadzenia biznesu, wykorzystania nowoczesnych form zarządzania, rynku pracy, technologii ICT, dostępu do kapitału dla MSP.

Współpracujemy z ponad 60 ekspertami na stałe i blisko 100 czasowo, przy kilkunastu projektach realizowanych ze środków UE, jak i komercyjnych. Prestiżowe projekty, wysoki poziom usług, setki zadowolonych klientów oraz wdrażana strategia rozwoju do 2020 to główne przewagi konkurencyjne Fundacji.

FOZ reprezentuje w Polsce międzynarodowe organizacje zrzeszające profesjonalistów w obszarze szkoleń i doradztwa: American Society for Training and Development oraz International Federation of Training and Development Organisations. Współpracuje przez to z szeregiem biur partnerskich na całym świecie, co pozwala na przenoszenie sprawdzonych doświadczeń z zagranicy.