Program stypendialny m.st. Warszawy dla doktorantek i doktorantów [zgłoszenia do 12.07.2022]

 

Zapraszamy do zgłaszania się do programu stypendialnego dla doktorantek i doktorantów, których projekty badawcze odpowiadają na konkretne wyzwania związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy: Stypendia dla doktorantów - Współpraca z nauką (um.warszawa.pl)

Celem programu jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy/ badaczek Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu.

Wnioski można składać przez stronę stypendia.um.warszawa.pl(otwiera się w nowej karcie)

W razie pytań zapraszamy do kontaktu naukowa@um.warszawa.pl

Poradnik dla wnioskujących o stypendium 

 

stypendia UM