Program Mentoringowy SGH już po raz 7. zaprasza studentów

W obecnych czasach wybór zawodowej drogi nie jest łatwy. Czasami brakuje jasności w tej kwestii, czasami przytłacza mnogość interesujących opcji. A kiedy już wiadomo, w której branży chciałoby się realizować, brakuje wiarygodnych informacji od praktyków związanych z nią od lat.

Dlatego warto skorzystać ze wsparcia oferowanego studentom i studentkom SGH przez absolwentów i absolwentki, którzy pomagają w oparciu o swoje doświadczenia i wiedzę. 

Przez 6 lat w Programie Mentoringowym SGH łącznie wzięło udział 472 studentów i 232 mentorów; 10 mentorów uczestniczyło w nim pięć razy, a troje jest zaangażowanych od samego początku.

Obecnie trwa rekrutacja do VII edycji Programu.Formularz należy przesłać do 31.10 - szczegóły na stronie: https://sgh.waw.pl/program-mentoringowy

Jak to działa?

Każdy z zakwalifikowanych studentów i studentek (mentee) zostaje objęty opieką mentora/mentorki – osoby z grona absolwentów i absolwentek SGH odnoszących sukcesy zawodowe w danej dziedzinie. Dobór do mentorskiej pary odbywa się w oparciu o wskazane potrzeby i obszary zainteresowań zawodowych z jednej strony oraz obszary eksperckości i doświadczeń z drugiej. Praca w parze trwa przez ok. 6 miesięcy i obejmuje min. 5 spotkań. Na początkowych ustalane są celu na proces oraz zasady współpracy, jak również podpisywany jest kontrakt.

Poza indywidualnymi spotkaniami z mentorem, studenci biorą udział w spotkaniach grupowych mentorów i mentees, które służą lepszemu poznaniu się, networkingowi i integracji.

Co się zyskuje?

Proces mentoringowy to relacja wymienna, i choć to głównie mentees czerpią od mentorów, także ci ostatni mogą wiele zyskać z kontaktu z obecnymi studentami: świeżą perspektywę, poznanie i ułatwienie zrozumienia wartości oraz aspiracji młodego pokolenia. Trzecią stroną w tej relacji jest uczelnia, która tworzy i organizuje przestrzeń spotkania obu grup, dostarcza inspiracji i merytorycznego wsparcia. 

Zachęcamy do zgłaszania się!