Zdaj certyfikat językowy za darmo!

Aktualności
Poświadcz znajomość języka polskiego certyfikatem państwowym. Fundacja dla Somalii sfinansuje 100 % kosztów związanych z egzaminem i wydaniem certyfikatu.

Certyfikat językowy otwiera drzwi do kariery na polskim rynku pracy. Potwierdź swoje kompetencje językowe stosowanym dokumentem. Fundacja dla Somalii pokryje całość kosztów związanych z podejściem do egzaminu państwowego. O szczegóły zapytaj doradców zawodowych: polski@fds.org.pl.

 

 

Terminy i zasady przystępowania do egzaminów państwowych znajdziesz

TUTAJ

 

ENG: http://fds.org.pl/en/english-blog/pass-your-language-certificate-for-free/