Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Planowanie kariery / Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywny Absolwent"

Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywny Absolwent"

Projekt organizuje Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  •  posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  •  są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych,
  •  są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnikom oferujemy:

  •  szkolenia i kursy zawodowe,
  •  naukę języków obcych,
  •  płatne staże zawodowe,
  •  doradztwo i coaching.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.