Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywny Absolwent" - pozostały jeszcze wolne miejsca!

Aktualności
Projekt organizuje Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych w ramach pilotażowego programu „Absolwent”. Jeżeli jesteś studentem ostatniego roku lub absolwentem, który ukończył studia maksymalnie pięć lat temu, i szukasz pracy, ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  •  posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  •  są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych,
  •  są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnikom oferujemy:

  •  szkolenia i kursy zawodowe,
  •  naukę języków obcych,
  •  płatne staże zawodowe,
  •  doradztwo i coaching.

Zależy Ci na rozwijaniu własnych kompetencji i umiejętności? Chcesz być konkurencyjny na rynku pracy? Zgłoś się już teraz!

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 831 22 71 wew. 255 lub mailowo: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl