Wykorzystaj badania kompetencji dla rozwoju swojej kariery

Chcesz sprawdzić swoje mocne i słabe strony, a jednocześnie podnieść swoje szanse na rynku pracy? Wykorzystaj badania kompetencyjne! Do końca grudnia br. na portalu www.e-peers.com są one bezpłatne.

Jak zaplanować swoją ścieżkę rozwoju i zdobyć wymarzoną pracę? Jak wyróżnić się na tle innych kandydatów i pokazać potencjalnemu pracodawcy, że jesteś najlepszą osobą na dane stanowisko?

Sprawdź metodę e-peers! Dzięki portalowi rozwoju kompetencji masz szansę zbadać swoje silne i słabe strony i pracować nad ich rozwojem. Indywidualny Raport Kompetencji, który jest efektem badania, stanowi źródło wiedzy będące punktem wyjścia do zaplanowania swojego rozwoju, ale przede wszystkim jest cennym dokumentem dla potencjalnego pracodawcy. Wskazuje jakie kompetencje i na jakim poziomie posiadasz, wysyła też sygnał że jesteś osobą świadomą swego potencjału, zainteresowaną podnoszeniem swoich kwalifikacji i znającą obowiązujące na rynku pracy trendy. CV uzupełnione o raport kompetencji jest wiarygodnym źródłem informacji o kandydacie na dane stanowisko i zwiększa jego szanse na zatrudnienie

Podnieś swoje szanse na rynku pracy! Do końca grudnia na portalu www.e-peers.com dopasowane badania kompetencyjne i Indywidualne Raporty Kompetencji można pobrać bezpłatnie. Wykorzystaj swoją szansę!

Portal e-peers jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1