Wykiełkuj na rynku pracy.

Aktualności
Zapraszamy do udziału w nowym projekcie "Wykiełkuj na rynku pracy", który realizowany będzie od października 2015 roku w Bibliotece Publicznej w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 93 „Przystanku Książka” (ul. Grójecka 42).

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji młodych osób, które dopiero planują wejście na rynek pracy lub stawiają na nim pierwsze kroki. Skierowany jest do dwóch grup odbiorców:
• uczniowie II i III klasy liceów,
• studenci ostatnich lat studiów i absolwenci szkół wyższych (maksymalnie 1 rok od ukończenia nauki), którzy nie mogą znaleźć pracy.

Spotkania dla każdej z grup odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Przewidywany czas trwania projektu to październik 2015 – kwiecień 2016 roku.

Dlaczego spotkania odbywać się będą w bibliotece publicznej?
Biblioteki publiczne od dawna nie są już miejscem, do którego przychodzi się wyłącznie po to, aby wypożyczyć książki. Dziś biblioteki są centrum dla lokalnej społeczności, prestrzenią aktywności kulturalnej i debat publicznych. Prowadzą intensywną działalność edukacyjną, zwłaszcza w zakresie edukacji informacyjnej i medialnej. Wśród warszawskich bibliotek szczególnie pozytywnie wyróżnia się w tym zakresie „Przystanek Książka”, mediateka otwarta w 2009 roku na Ochocie. Jest to instytucja niezwykle otwarta na działania twórcze i społeczne. Chętnie odwiedzają ją osoby w każdym wieku, a szczególnie często – młodzież.