Studia i praktyka? Zapoznaj się z wyjątkową ofertą!

Developing a winning marketing and distribution strategy with NYX Cosmetics L'Oréal Polska (CEMS).

Koordynator: dr hab. Piotr Płoszajski

Sygnatura: 238161

Aplikację należy przesłać do 5 lutego 2017 r. na adres:

winningstrategywithloreal@sgh.waw.pl

OPIS KURSU