Spotkania w Ośrodku Debaty Międzynarodowej MSZ

Zapraszamy na spotkania w Ośrodku Debaty Międzynarodowej MSZ w listopadzie 2014 r.
  •  Konkursy do instytucji UE – warsztaty, 5 listopada 2014 r.,  godz. 16.00

 Więcej informacji

 
  • Możliwości zatrudnienia w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej (poza systemem EPSO), 17 listopada  2014 r., godz. 18.00
 
  • Wolontariusze w krajach Globalnego Południa. Poznaj świat, pomagając, 20 listopada 2014 r., godz. 14.30
 
  • Staże w instytucjach UE, 27 listopada  2014 r., godz. 17.00
 
 
Pozostałe wydarzenia na stronie Ośrodka Debaty Międzynarodowej.