Rusza Uniwersytet Deloitte w Europie!

Firma doradcza Deloitte inwestuje w edukację i wspiera najbardziej utalentowanych pracowników. Otworzyła w Brukseli Deloitte University. Jest to drugie po amerykańskim tego typu centrum, które będzie kształcić menedżerów Deloitte z Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Głównym jego celem jest wszechstronny rozwój i przygotowanie młodego pokolenia utalentowanych liderów do skutecznego funkcjonowania w nowej rzeczywistości gospodarczej. W przyszłym roku w programach Uniwersytetu Deloitte ma wziąć udział ponad 4 tys. menedżerów z niemal 100 krajów, w tym 69 z Polski.

Pierwszą swoją placówkę kształcącą przyszłych liderów firma Deloitte otworzyła dwa lata temu w Westlake w Teksasie. Z jej oferty edukacyjnej skorzystało do tej pory około 50 tys. słuchaczy z 70 krajów. „Teraz takie możliwości będą mieli także menedżerowie z Europy Środkowej. Na uniwersytecie wykładają uznani eksperci Deloitte, którzy posiadają unikalne doświadczenie i wiedzę. W ten sposób mogą oni zainspirować i kształcić swych następców. Projekt jest unikatowy w skali światowej, bo łączy wiedzę prestiżowych placówek naukowych z doświadczeniem, praktyką i pasją najlepszych międzynarodowych ekspertów. Tym bardziej jesteśmy dumni, że także polski oddział Deloitte ma swój wkład w powstanie brukselskiej placówki i będzie z niej korzystał” – mówi Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte w Polsce.

Uniwersytet Deloitte dla Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu różni się tym od swojego amerykańskiego odpowiednika, że jego oferta edukacyjna jest ściśle dopasowana do lokalnych potrzeb regionu. Dzięki ciągłym inwestycjom w przywództwo i rozwój, specjaliści Deloitte mają teraz dostęp do najbardziej zaawansowanych szkoleń i posiadają wiedzę potrzebną do niesienia klientom pomocy w zmieniającej się rzeczywistości, która uwzględnia także lokalne doświadczenia, uwarunkowania i różnice kulturowe.

Program nauczania stworzono w taki sposób, aby zdobyta wiedza mogła być szybko, praktycznie, a przede wszystkim skutecznie wykorzystywana w miejscu pracy. Obejmuje on wiele obszarów działalności gospodarczej, takich jak rozwój przedsiębiorstw w poszczególnych sektorach, analitykę, negocjacje czy rozwój strategii biznesowej. Nowością jest laboratorium biznesowe „Client Lab Experience”, w którym w sposób innowacyjny (z pomocą ekspertów i nowoczesnych technologii) będą rozwiązywane rzeczywiste problemy firm. Segment szkoleń związanych z przywództwem skupia się z kolei na kształceniu nowego pokolenia liderów, którzy potrafią prowadzić swoje organizacje w zmieniających się warunkach ekonomicznych i przystosować je do nowych wymagań rynkowych.

Przewidywana liczba dni szkoleniowych w roku obrotowym 2014 wyniesie około 10 tys., a w ciągu kolejnych trzech lat może wzrosnąć nawet do 30 tys. Szacuje się, że w roku obrotowym 2014 w programie Uniwersytetu Deloitte EMEA weźmie udział ponad 4 tys. osób. W 184-osobowej grupie pochodzącej z Europy Środkowej znajdzie się 69 Polaków.

Konstrukcja programu oparta jest na koncepcji „podróży” do wiedzy eksperckiej, polegającej na rozwijaniu tych kompetencji, które są najbardziej potrzebne i pożądane na stanowiskach menedżerskich i wyższych.  W praktyce oznacza to, że w przypadku konsultantów i menedżerów nacisk będzie położony na biznesowe i techniczne umiejętności, a dyrektorzy i partnerzy rozwijać będą przede wszystkim zdolności społeczne i interpersonalne oraz poznawać tajniki nowoczesnego przywództwa. W skład programu wchodzą sesje organizowane w siedzibie Uniwersytetu, sesje lokalne lub wirtualne (online). „Oznacza to, że uczestnicy będą mogli barć udział w zajęciach także w taki sposób, aby nie kolidowały one z ich codziennymi obowiązkami. Aby zostać uczestnikiem programów Uniwersytetu Deloitte, należy zgłosić się do swoich przełożonych i w oparciu o ustalony wcześniej plan rozwoju, uzyskać ich rekomendację oraz akceptację”- tłumaczy Krzysztof Kwiecień, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Polsce i Europie Środkowej w Deloitte.

 Uczestnictwo w zajęciach Deloitte University, oprócz rozwoju własnych umiejętności, daje możliwość nawiązywania międzynarodowych kontaktów w wielokulturowym środowisku oraz budowania międzynarodowej kariery. Jak bardzo jest to ważne pokazało tegoroczne badanie Deloitte „Pierwsze kroki na rynku pracy”, przeprowadzone wśród studentów i absolwentów z Polski i innych krajów Europy Środkowej. „Niemal 90 proc. polskich studentów uważa, że doświadczenie zdobyte za granicą związane z kierunkiem studiów jest bardzo przydatne w poszukiwaniach pracy i rozwoju dalszej kariery. Jednocześnie jednak wciąż bardzo niewielki odsetek z nich, bo tylko nieco ponad 4 proc. może się tym pochwalić w swoim CV. Tymczasem Deloitte University otwiera przed młodymi menedżerami tego rodzaju możliwości” – mówi Krzysztof Kwiecień.

 

Więcej informacji: http://www.deloitte.com