Projekt "DDA - CZAS NA ZMIANĘ"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ZAPRASZAMY CIĘ DO PROJEKTU JEŚLI:

 • jesteś w wieku 18-25 lat i masz wrażenie, że stoisz w miejscu i nie wiesz jak to zmienić?
 • brak Ci pomysłu, zapału, umiejętności by aktywnie kreować swoje życie?
 • uważasz, że brak Ci wystarczających kwalifikacji by dostać i utrzymać wymarzoną pracę?
 • mieszkasz w Warszawie lub woj. Mazowieckim?

PROPONUJEMY CI:

 • indywidualne doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne,
 • grupę wsparcia,
 •  treningi interpersonalne oraz umiejętności psychospołecznych (autoprezentacji oraz twórczego myślenia i działania),
 •  warsztaty poszukiwania pracy oraz podniesienie kwalifikacji i nabycie praktyki poprzez staże i kursy zawodowe (wypłacamy stypendia stażowe i szkoleniowe)

ZAPEWNIAMY:

 • fachową, profesjonalną i dyskretną pomoc i przyjazną atmosferę,
 •  możliwość wyboru kursu zawodowego (nieodpłatnego dla uczestnika) i miejsca stażu zawodowego (wypłacamy stypendium stażowe),
 • catering w czasie treningów

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans na rynku pracy młodzieży w wieku 18-25 lat, pochodzącej ze środowisk ubogich lub zagrożonych dysfunkcją społeczną, zwłaszcza z rodzin z problemem alkoholowym.

Uczestnicy w ramach projektu zdobędą wiedzę i umiejętności zwiększające ich skuteczność poruszania się po rynku pracy adekwatnie do wykształcenia i posiadanych kwalifikacji.
 

Nabór trwa do końca stycznia 2015 r.


Więcej informacji na naszej stronie: www.od-do.org,


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. ZAPRASZAMY!