Pięć uczelni po ukończeniu których zarabia się najlepiej

W rankingu szkół wyższych, których absolwenci zarabiali najwięcej zwyciężyła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Obok SGH na liście pięciu uczelni, po których wynagrodzenia były najwyższe znalazły się: Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet Warszawski.

Absolwenci, których uczelni zarabiali najwięcej?

Zarobki absolwentów uczelni wyższych różniły się w zależności od szkoły jaką ukończyli. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby, które ukończyły Szkołę Główną Handlową. Mediana ich płac w 2012 roku wyniosła 8 100 PLN. Obok SGH na liście pięciu uczelni, po których wynagrodzenia były najwyższe znalazły się: Politechnika Warszawska (7 000 PLN), Politechnika Gdańska (5 875 PLN), Politechnika Wrocławska (5 650 PLN) oraz Uniwersytet Warszawski (5 500 PLN).


MBA i wynagrodzenia

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana wynagrodzeń osób, które ukończyły Magisterskie Studia Menedżerskie (Master of Business Administration, MBA) wynosiła w 2012 roku 13 300 PLN. Najwyższe wynagrodzenie po studiach MBA otrzymywały osoby, które wcześniej ukończyły Szkołę Główną Handlową. Ich przeciętne wynagrodzenie wynosiło 22 000 PLN. Było ono niemal trzykrotnie wyższe niż płace pozostałych absolwentów SGH. Nieco mniej zarabiali pracownicy z MBA, którzy posiadali dyplom ukończenia Politechniki Warszawskiej – 20 500 PLN. Najniższe wynagrodzenia wśród osób mogących pochwalić się tytułem MBA otrzymywali absolwenci Politechniki Wrocławskiej. Przeciętnie zarabiali oni 10 750 PLN.

 

Wynagrodzenia na różnych szczeblach zatrudnienia

Najwyższe wynagrodzenia w 2012 roku otrzymywały osoby na stanowiskach dyrektorskich. Ich płace były nawet dwukrotnie wyższe niż wynagrodzenia kierowników i trzykrotnie wyższe niż zarobki specjalistów.

Największe wynagrodzenia, niezależnie od szczebla zatrudnienia otrzymywali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej. Dyrektorzy, którzy ukończyli tę uczelnię zarabiali przeciętnie 19 000 PLN, kierownicy – 11 000, zaś specjaliści 6 800 PLN. Niższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy-absolwenci Politechniki Warszawskiej. Wynagrodzenie osób na stanowiskach dyrektorskich wynosiło 18 000 PLN. Kierownicy zarabiali niemal dwukrotnie mniej – 9 200 PLN. Mediana wynagrodzeń specjalistów wynosiła natomiast 6 300 PLN.

Wynagrodzenia absolwentów Politechniki Gdańskiej i Politechniki Wrocławskiej były w 2012 roku dużo niższe niż płace absolwentów Politechniki Warszawskiej. Pracownicy na najwyższym szczeblu zarządzania, którzy ukończyli Politechnikę Gdańską zarabiali przeciętnie 15 000 PLN, zaś absolwenci Politechniki Wrocławskiej 13 000 PLN. Płace kierowników ukształtowały się na podobnym poziomie, wynosiły odpowiednio 7 750 PLN i 7 700 PLN. Osoby na stanowisku specjalisty, które ukończyły Politechnikę Gdańską lub Politechnikę Wrocławską zarabiały przeciętnie 5 300 PLN.

Absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego zatrudnieni na szczeblu specjalisty zarabiali 5 250 PLN. Wynagrodzenie kierowników wynosiło 8 000 PLN, zaś dyrektorów – 16 000 PLN.


Wynagrodzenia osób o różnym stażu pracy

Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby o najkrótszym stażu pracy. Wśród osób, które nie przepracowały roku najwięcej zarabiali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej (3 800 PLN), zaś najmniej Uniwersytetu Warszawskiego (3 000 PLN). Wraz z nabywanym doświadczeniem rosło wynagrodzenie pracowników.

Najwyższe płace otrzymywały osoby, których staż pracy przekraczał 11 lat. Absolwenci Szkoły Głównej Handlowej funkcjonujący na rynku pracy od 11 do 15 lat zarabiali przeciętnie 10 000 PLN. Takie samo wynagrodzenie otrzymywały osoby ze stażem pracy od 9 do 10 lat. Płace pracowników, którzy przepracowali co najmniej 16 lat wynosiły przeciętnie 12 000 PLN. Mediana wynagrodzeń absolwentów Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Gdańskiej ze stażem pracy od 11 do 15 lat wynosiła 9 500 PLN. Nieco mniej zarabiały osoby, które ukończyły Politechnikę Wrocławską – 8 350 PLN i Uniwersytet Warszawski – 7 500 PLN.

staż pracy Szkoła Główna Handlowa Politechnika Warszawska Politechnika Gdańska Politechnika Wrocławska Uniwersytet Warszawski
1 lub mniej 3 800 3 500 3 350 3 200 3 000
2 - 3 5 000 4 500 4 083 4 200 3 875
4 - 5 7 000 6 000 5 183 5 358 4 900
6 - 8 8 675 7 500 6 500 6 600 6 000
9 - 10 10 000 9 250 7 525 7 500 6 500
11 - 15 10 000 9 500 9 500 8 350 7 500
16+ 12 000 9 500 8 000 7 000 7 200


Wynagrodzenia kierowników o różnym stażu pracy

Osoby zajmujące stanowisko kierownicze stanowiły 25% respondentów z pięciu najlepiej opłacanych uczelni. Jak już wspomniano mediana ich wynagrodzeń wahała się od 7 700 PLN (kierownicy-absolwenci Politechniki Wrocławskiej) do 11 000 PLN (kierownicy-absolwenci Szkoły Głównej Handlowej). Płace kierowników wzrastały wraz z nabywanym na tym stanowisku doświadczeniem. Jednakże taką tendencję można zaobserwować tylko do pewnego momentu. Zwykle zarobki osób o stażu pracy przekraczającym 9 lat były niższe niż tych, którzy przepracowali od 6 do 8 lat. Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach kierowników o różnym stażu pracy zaprezentowano w tabeli 2.

nazwa uczelni staż pracy na stanowisku kierownika n 25% zarabia poniżej mediana 25% zarabia powyżej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 lub mniej 60 6 350 9 000 13 375
2 - 3 81 7 000 10 500 14 000
4 - 5 79 8 200 11 500 16 800
6 - 8 60 9 600 12 400 16 000
9 i więcej 76 8 050 12 000 19 000
Politechnika Warszawska 1 lub mniej 85 6 000 8 000 12 000
2 - 3 129 6 000 9 000 15 000
4 - 5 115 7 000 11 000 15 200
6 - 8 80 7 945 11 650 17 900
9 i więcej 79 6 500 9 000 13 000
Politechnika Gdańska 1 lub mniej 48 5 000 6 875 11 425
2 - 3 92 4 964 7 625 9 809
4 - 5 66 5 900 8 200 13 300
6 - 8 b/d b/d b/d b/d
9 i więcej 50 5 800 9 650 12 000
Politechnika Wrocławska 1 lub mniej 103 4 200 6 500 10 500
2 - 3 173 5 200 8 000 11 100
4 - 5 107 6 000 9 300 13 000
6 - 8 77 5 500 7 600 11 000
9 i więcej 85 5 000 8 000 11 000
Uniwersytet Warszawski 1 lub mniej 117 5 141 7 290 12 000
2 - 3 148 5 800 8 500 14 500
4 - 5 86 5 800 9 000 14 000
6 - 8 60 6 031 7 700 11 500
9 i więcej 64 5 925 9 250 13 800

 

Sylwia Rębisz

Źródło: wynagrodzenia.pl