Kariera jak w banku!

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na koniec maja 2013 roku w sektorze bankowym pracowało aż 174 tys. osób. Kariera w bankowości to nie tylko obsługa klienta, lecz także analiza ryzyka, inwestycje oraz szeroko pojęte doradztwo. Szeroki wachlarz stanowisk w tej branży czyni ją jedną z najbardziej pożądanych przez studentów. Warto poznać specyfikę tej branży jeśli swoją karierę zawodową pragniemy związać z ekonomią.

Z ostatniej edycji badania Pracodawca Roku® przeprowadzonego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC wynika, że to właśnie bankowość jest najchętniej wskazywana jako potencjalne miejsce pracy przez badanych (I miejsce i 37% wskazań). Jednocześnie jest to dziedzina finansów, która przez studentów traktowana jest jako bardzo przyszłościowa. Dowodem na jej popularność może być choćby obecność dwóch banków w pierwszej dziesiątce wspomnianego badania.

Wykształcenie bankowca 

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w banku niekoniecznie muszą ukończyć studia o specjalności związanej stricte z bankowością. - Często wystarcza dowolna uczelnia i kierunek obejmujący jeden z takich przedmiotów jak matematyka, rachunkowość, mikro i makroekonomia, statystyka, informatyka oraz język angielski – mówi o wymaganiach stawianych kandydatom w tej branży Artur Ragan z Work Express. Niemniej jednak ukończone studia o specjalizacji bankowej stanowią duży plus w CV, uważa Monika Blazejewicz, Randstad Finance Senior Consultant -  Inne kierunki studiów, które niewątpliwie ułatwią znalezienie pracy w bankowości to przede wszystkim: finance, ekonomia, księgowość, matematyka – dodaje.  To rodzaj stanowiska jakim jesteśmy zainteresowani determinuje przede wszystkim poziom i kierunek wymaganego wykształcenia. - Na stanowiskach średniego i wyższego szczebla zawsze wymagane jest wyższe wykształcenie kierunkowe, ale na niższe – niekoniecznie. Stanowiska średniego szczebla czyli kierownicze i dyrektorskie na poziomie oddziału wymagają nie tylko wykształcenia wyższego kierunkowego, ale często także studiów podyplomowych np. z zarządzania zasobami ludzkimi czy analizy finansowej.– wyjaśnia Artur Ragan. Warto pamiętać, że w trakcie pracy zawsze istnieje możliwość doszkolenia się w kierunku, w jakim zmierza nasza kariera np. poprzez studia podyplomowe czy kursy. Często są one współfinansowane przez pracodawców, którym zależy na rozwoju pracownika. Planując karierę w bankowości nie wolno zapominać, że pierwsze szlify w zawodzie powinniśmy zdobywać już na studiach -Obecnie na rynku pracy bardzo liczy się nie tylko samo kierunkowe wykształcenie, ale także doświadczenie, dlatego warto jest już w trakcie studiów odbywać staże czy praktyki zawodowe. Pozwoli to nam na ocenienie naszego potencjału w zakresie tej branży a także da szanse na konfrontację naszych oczekiwań z rzeczywistością – zauważa Marta Prokopek - Pyśk, doradca zawodowy Biura ds. Absolwentów SGH.

Kompetencje w cenie

Jak dodaje Marta Prokopek - Pyśk, ze względu na fakt, iż bańkowość to bardzo szeroki sektor obejmujący wiele stanowisk trudno mówić o  uniwersalnym zestawie kompetencji predysponujących do pracy w tej branży, poza absolutną koniecznością posiadania zdolności abstrakcyjno-logicznego myślenia. Kilka dodatkowych cech niezbędnych w pracy bankowca wymienia Monika Blazejewicz, Randstad Finance Senior Consultant: - W pracy tej sprawdzą się osoby o dużych zdolnościach analitycznych, lubiące liczby, skrupulatne i dokładne. Jeżeli jest to praca z dużą ekspozycją na współpracę z klientami, to bardzo istotne są kompetencje miękkie w postaci dużej otwartości na ludzi, komunikatywności oraz talentu do nawiązywania pozytywnych relacji. Kandydaci chcący wybrać ścieżkę doradcy bankowego powinni dodatkowo posiadać dobrze rozwinięte zdolności sprzedażowe. Należy również pamiętać, że praca w każdej z instytucji finansowych, to praca wymagająca dużej uczciwości. Ważne jest zatem bardzo uczciwe i transparentne podejście do pracy u każdego z kandydatów starających się o pracę.

Wachlarz stanowisk

Szerokie spektrum stanowisk, jakie mieszczą się w sektorze bankowym możemy je podzielić na kilka grup. – Jedną stanowią stanowiska związane ze sprzedażą i obsługą klienta – są to m.in.: opiekun klienta, specjalista ds. obsługi klienta czy „private banker”. Kolejną grupą są managerowie placówek/oddziałów - celem tych stanowisk jest sprzedaż i nastawienie na utrzymanie klienta. Oprócz tego wymienić trzeba dział analityczny czy departament controllingu i przynależne do nich takie stanowiska jak analityk kredytowy, specjalista ds. podatków czy analityk systemowy (IT) – wymienia Natalia Tomasiewicz, specjalista ds. rekrutacji Work Express. Dodatkowo, jak zauważa  Monika Blazejewicz, Randstad Finance Senior Consultant, różnorodne możliwości zatrudnieniu dają również takie instytucje jak domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, firmy factoringowe czy towarzystwa funduszy inwestycyjnym i emerytalnych. Może to być równie ciekawy obszar zainteresowań dla wszystkich studentów zainteresowanych instytucjami finansowymi alternatywnymi wobec banku.

Typowa ścieżka kariery

W związku z dużym zakresem prac wykonywanych przez bankowców nie sposób określić jednoznacznej ścieżki kariery w ramach tego sektora.- Praca w bankowości daje różnorodne możliwości i kierunki rozwoju. Często jest tak, iż podjęte w banku dane praktyki ukierunkowują dalszy rozmów zawodowy, i tak na przykład odbywając staż w pionach wsparcia banku, czy w centrali najbardziej prawdopodobne jest, że dalszy rozwój pracownika będzie kształtował się w tych miejscach. Niemniej jednak należy pamiętać o tym, że sam sektor bankowy daje wiele możliwości i różnorodnych kierunków rozwoju – ważne jest zatem, aby poznać jak najwięcej obszarów i zdecydować, który kierunek warto byłoby kontynuować – podkreśla Monika Blazejewicz, Randstad Finance Senior Consultant. Przykład ścieżki kariery w zakresie stanowiskach sprzedażowych podaje Natalia Tomasiewicz, specjalista ds. rekrutacji Work Express:  - pierwszym krokiem jest zazwyczaj doradca klienta bądź stanowisko z obsługą kasową. Następnym krokiem może być stanowisko doradcy klienta VIP/ Zamożnego, później managera zespołu albo dyrektora placówki. Ostatnie szczeble to np. dyrektor regionu lub sprzedaży (np. produktów hipotecznych, inwestycyjnych). Ta ostatnia funkcja jest związana z liniami produktów.

Szansa na wymarzoną pracę

Jeśli ktoś poważnie myśli o dołączeniu do grona bankowców oczywistym jest, iż jak najwcześniej powinien inwestować czas w odbywanie praktyk i staży, także poza obowiązkowym zakresem narzuconym przez program studiów. Zawsze warto wykazywać się inicjatywą (koła naukowe, organizacje studenckie itd.), ponieważ ta zawsze jest premiowana przez pracodawców. Co więcej? - Coraz częściej w bankowości, duże znaczenie ma znajomość języków obcych, dlatego jeżeli nie możemy pochwalić się żadnymi certyfikatami, to pamiętajmy o tym, aby rzetelnie określić poziom znajomości danego języka. Kolejnym istotnym czynnikiem, który może zwiększyć możliwość otrzymania pracy w bankowości jest znajomość programów czy systemów komputerowych, dlatego warto już w czasie studiów poszerzać swoją wiedzę z zakresu m.in. Excela, Accessa, czy innych narzędzi IT (np. programowanie VBA) – podpowiada Irmina Maciaszek, Randstad Finance Senior Consultant.

Jaka praca taka płaca

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, mediana wynagrodzeń w branży bankowość w 2012 roku wynosiła 5 000 PLN brutto. Najwyższe płace otrzymywały osoby zajmujące się bankowością inwestycyjną. Ich przeciętne zarobki wynosiły 6 200 PLN. O 200 PLN mniej zarabiały osoby zajmujące się bankowością korporacyjną. Wynagrodzenia osób związanych z bankowością detaliczną były w 2012 roku najniższe, wynosiły 4 600 PLN. Płace osób zróżnicowane były ze względu na szczebel zarządzania. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy szeregowi – 3 100 PLN brutto. Specjaliści zarabiali przeciętnie 5 000 PLN, kierownicy natomiast 7 910 PLN. Najwyższe płace otrzymywali dyrektorzy. Wynosiły one przeciętnie 15 300 PLN – mówi Sylwia Rębisz Specjalista ds. wynagrodzeń Sedlak & Sedlak 

Sektor bankowy jako jeden z największych i najlepiej rozwiniętych segmentów systemu finansowego oferuje w zakresie praktyk czy staży szerokie spektrum stanowisk. Dlatego też każdy znaleźć może coś dla siebie i tym samym przekonać się która ścieżka kariery  w ramach bankowości jest dla niego najbardziej odpowiednia.

DZIAŁY DOSTĘPNE W RAMACH PRACY W BANKOWOŚCI

  • bankowość detaliczna
  • bankowość korporacyjna
  • bankowość hipoteczna
  • bankowość biznesowa
  • doradztwo inwestycyjne/domy maklerskie
  • dział analityczny/dział ryzyka
  • dział rozliczeniowy
  • departamenty skarbowe
  • dział HR

Beata Pałac, "Eurostudent" (nr 218)