Jaki wybrać zawód? Zaplanuj swoją przyszłość! Katharine Brooks

Aktualności
Kontakt z tą książką jest szansą dla młodego człowieka, który może wejść w życie zawodowe w trudnym okresie kryzysu. Książka dr Brooks da wielu młodym ludziom do rąk narzędzie – efektowne i skuteczne. Zapraszamy do lektury!

Katharine Brooks, wysoko ceniony trener, instruktor i doradca, od ponad 20 lat prowadzi Biuro Karier oraz specjalizuje się w udzielaniu pomocy i porad studentom oraz uczniom w decyzjach dotyczących ich przyszłej kariery. Pracuje też ze studentami z zespołem zaburzeń uwagi oraz z brakiem zdolności uczenia się. Obecnie jest Dyrektorem Nauk Humanistycznych i Społecznych Biura Karier Uniwersytetu Texańskiego w Austin. Uprzednio była Dyrektorem Biura Karier w Dickinson College w Carlisle, Pennsylvania. Katharine Brooks wdraża kursy powiązane z tematyką kariery oraz szkolenia dla trenerów kariery. Jest pomysłodawcą Narodowego Stowarzyszenia Koledżów oraz Intensywnego Szkolenia dla Trenerów Kariery. Autorka posiada doktorat z psychologii edukacyjnej   z naciskiem na doradztwo psychologiczne, posiada również stopień magistra z doradztwa rehabilitacyjnego z Uniwersytetu West Virginia i licencjat z socjologii i antropologii  z Gettysburg College. 

Autorka pisze o jednej z najistotniejszych rzeczy w życiu człowieka, czyli wyborze drogi zawodowej. Ta książka radykalnie odbiega formą od tradycyjnych podręczników. Jej celem jest maksymalne zaangażowanie czytelnika, nauka i zabawa w jednym. Dzięki temu  zdobyta wiedza nabiera praktycznego wymiaru.

Katharine Brooks ukazuje problem zauważany dopiero od niedawna. Sytuacja u początków XXI stulecia różni się w sposób istotny od tej, z którą mieliśmy do czynienia w ubiegłym stuleciu. Tempo zmian w naszym otoczeniu jest tak ogromne, iż sposoby postępowania i kryteria wyborów muszą się także w sposób radykalny zmienić. Dziś model, który zakładał, iż młody człowiek raz wybrawszy sobie zawód, pozostanie w nim do końca życia, zupełnie się przeżył. W życiu obecnie nie należy nastawiać się na jedną drogę zawodową. 

Dawniej naturalną drogą było szukanie udoskonalania wiedzy w jednej dziedzinie, tej która nie zawsze trafnie, z różnych względów, została wybrana w młodości. Na tę nietrafność mogło się złożyć niewłaściwie rozpoznanie zdolności i predyspozycji do spraw kształcenia zawodowego i zatrudnienia. W książce „Jaki wybrać zawód? Zaplanuj swoja przyszłość” Autorka pokazuje w jaki sposób szukać rozwoju na drodze poznawania specjalności pokrewnych do wybranej we wczesnym okresie życia, ale także w jaki sposób wychodzić  poza swoją dziedzinę, o ile to możliwe. Nie ma nic złego ani nienormalnego w tym, iż np. inżynierowie chemicy zostają maklerami giełdowymi, a początkującym psycholodzy muzealnikami czy nawet archeologami.  

Aby zaplanować choćby elementy swojej kariery, należy poznać przede wszystkim samego siebie i swoje środowisko. Temu problemowi poświęcona jest spora część pracy Brooks. Ćwiczenia zawarte w książce unaoczniają czytelnikowi rodzaj działań, jakie należy podjąć.

 Autorka udowadnia jak istotny jest świadomy wybór tych, a nie innych zajęć fakultatywnych, podstawa to uczyć się ”z głową” zamiast tępo wkuwać, a także planować swoja przyszłą drogę zawodową już w momencie rozpoczęcia studiów.