Finanse w mundurze!

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu zaprasza na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach 12-miesięcznego Studium Oficerskiego. Oferta dedykowana jest wszystkim absolwentom i studentom posiadającym tytuł magistra: rachunkowości, finansów, finansów i rachunkowości, finansów i bankowości, finansów i ubezpieczeń.

Celem studium jest przekazanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla podporuczników w korpusie osobowym finansowym.

Rekrutacja trwa do 15 maja!

Więcej informacji:

http://wso.wroc.pl/rekrutacja-wsowl-aktualna?view=tabs&layout=accordion

Przy biurze Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami znajdziecie również broszurę dotyczącą korpusu osobowego finansowego.