Ambasador Karier UE

"Ambasador Karier UE" to program zainicjowany w roku 2010 przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), który ma zachęcić studentów do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach unijnych.

Ambasadorowie poprzez sieć studentów przeszkolonych przez EPSO i pełniących rolę osób kontaktowych na uczelniach, aktywnie promują możliwości pracy w instytucjach UE, udzielają informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom, a także organizują spotkania z urzędnikami UE i lokalnie reprezentują EPSO. Współpracują też z MSZ, Przedstawicielstwem KE w Warszawie oraz organizacjami i samorządami studenckimi. Wspólnie z resortem dyplomacji  oraz siecią Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej organizują spotkania i wykłady otwarte o promocji zatrudnienia.

W pierwszej edycji EU Careers Ambassadors wzięło udział 23 studentów, w drugiej było to już ponad 40 przedstawicieli europejskich. Program ambasadorski cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród studentów. Liczymy, że ich zainteresowanie  doprowadzi także do zwiększenia zatrudnienia Polaków w instytucjach europejskich. 

Termin zgłaszania aplikacji on-line upływa 23 kwietnia

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu z obecną Ambasadorką Karier

Więcej informacji

Zródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoby zainteresowane oraz te, które zdecydowały się na udział w programie "Ambasador Karier UE" proszone są o kontakt z naszym biurem pod nr. 564 94 72