Zostań Ambasadorem Karier UE w roku akademickim 2024/2025!

EU CareersW imieniu Departamentu Komitetu ds. Europejskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (DKSE KPRM) informujemy, że ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) - "Ambasadorowie Karier UE” .

Poszukiwani są studenci (status studenta co najmniej do września 2025 r.) z motywacją i łatwo nawiązujący kontakty, którzy z zapałem w roku akademickim 2024/2025 będą promować karierę w instytucjach UE na swoich uczelniach wyższych. Do zadań ambasadorów  należą m.in.:  udzielanie informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom, aktywność promocyjna w mediach społecznościowych, współpraca z KPRM, Przedstawicielstwem KE w Warszawie oraz organizacjami i samorządami studenckimi.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia w imieniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przyjmuje Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami, które zostało upoważnione do przekazania do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dokumentów jednego wybranego kandydata.

W rekrutacji mogą wziąć również udział studenci, którzy już wcześniej pełnili rolę Ambasadora.

Na adres kariera@sgh.waw.pl należy najpóźniej do 1 marca br. przesłać następujące dokumenty:

  • CV w języku polskim w formacie PDF, przygotowane wyłącznie wg wzoru Europass  (wzór dostępny poniżej lub na stronie: Create your Europass CV | Europass), 
  • krótki (ale ciekawy!) opis motywacji do udziału w projekcie, 
  • skan podpisanej klauzuli informacyjnej RODO (dokument załączamy poniżej).

 

UWAGA: Prosimy nie sugerować się datami podanymi na stronie EPSO, przypominamy bowiem, że studenci SGH mogą zgłosić się jedynie za pośrednictwem Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami (do 1 marca).

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA