Zostań Ambasadorem Karier UE!

Ambasadorowie Karier UE

W ślad za komunikatem Departamentu Komitetu ds. Europejskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (DKSE KPRM) informujemy, że ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) - "Ambasadorowie Karier UE” .

Poszukiwane są osoby z motywacją i łatwo nawiązujące kontakty, które z zapałem w roku akademickim 2021/2022 będą promować karierę w instytucjach UE na swoich uczelniach wyższych. 
Do zadań ambasadorów  należą m.in.:  udzielanie informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom, organizowanie spotkań z urzędnikami UE, współpraca z KPRM, Przedstawicielstwem KE w Warszawie oraz organizacjami i samorządami studenckimi.

Jak co roku wybrani kandydaci wezmą udział w szkoleniach organizowanych w Brukseli (dwie osoby) oraz w Warszawie (pozostała grupa). Szkolenie, w zależności od sytuacji pandemicznej, będzie miało formułę stacjonarną lub on-line. 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia w imieniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przyjmuje Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami, które zostało upoważnione do przekazania do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dokumentów jednego wybranego kandydata.

CV w języku polskim oraz angielskim należy przesłać na adres kariera@sgh.waw.pl najpóźniej do 29 marca br.

UWAGA: prosimy o zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych oraz ze wzorem formularza aplikacyjnego. CV kandydata powinno zawierać elementy wskazane zarówno w klauzuli, jak i w formularzu, w tym m.in. krótki opis motywacji do udziału w projekcie (max. 200 słów).

Wymagania:

- posiadanie obywatelstwa polskiego; 
- znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1; 
- przewidywany termin ukończenia studiów nie wcześniejszy, niż w roku akademickim 2021/2022, z preferencją dla niższych roczników studiów; 
- nieuczestniczenie w analogicznym szkoleniu w Brukseli w dwóch poprzednich edycjach programu;
- doświadczenie w studenckiej współpracy europejskiej, działalności charytatywnej/studenckiej, itp. 

Więcej szczegółów

Prosimy nie sugerować się datami podanymi na stronie EPSO, przypominamy bowiem, że studenci SGH mogą zgłosić się jedynie za pośrednictwem Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami (do 29 marca).

Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego Program: The “EU Careers Student Ambassador” programme celebrates its 10 years - YouTube