Zgłoś się do programu stażowego "Dobra Kariera" [do 8.05.2022]

Program stażowy „Dobra Kariera” to program dla młodych profesjonalistów - studentów i absolwentów (do 30 roku życia).

To priorytetowy projekt Instytutu Staszica, a zarazem inicjatywa bardzo istotna z perspektywy rozwoju gospodarki narodowej i wykorzystywania przez nią jednego z kluczowych elementów, jakim jest ludzki potencjał intelektualny i zdolność selekcji oraz kształcenia profesjonalnej elity.

Program jest objęty patronatem Ministerstwa Aktywów Państwowych, a spółki objęte jego nadzorem, wchodzą do oferty stażowej. Oferujemy minimum 2-miesięczny (w okresie czerwiec - wrzesień), płatny (3500 zł brutto/m-c) staż, połączony z mentoringiem. Docelowo, chcemy zatrzymać najlepszych na dłużej!

Wśród firm oferujących staże znaleźli się m.in.: Bank Pekao S.A., Grupa PZU, PGNiG.

SZCZEGÓŁY

Regulamin Programu