Zapraszamy na cykl bezpłatnych warsztatów "Enchance your chance"

EYC

Fundacja QuantFin, wpierana przez Fundację PRF, inicjatywę 30% Club Poland i firmę Match-Trade Technology, zaprasza na cykl bezpłatnych warsztatów "Enchance your chance".

Ich celem jest wzmocnienie kompetencji w zakresie quantitative finance – dziedzinie obejmującej inżynierię finansową, zarządzanie ryzykiem i metodami ilościowymi w ekonomii. Projekt skierowany jest do młodych profesjonalistów i studentów, w szczególności zaś do kobiet i mniejszości, które stanowią jedynie 20% wszystkich quantów.

Tematyka 5 spotkań będzie nastawiona na nowoczesne trendy w finansach ilościowych, a każdy z bloków prowadzony będzie przez osoby z branży. Udział w warsztatach będzie darmowy, a uczestnicy, którzy wykażą się frekwencją na poziomie 60% oraz uzyskają pozytywny wynik w teście podsumowującym, otrzymają certyfikat uczestnictwa w projekcie.

Link do zapisów:

https://quantitativefinance.org.pl/home/enhance-your-chance-en/