Zostań dyplomatą!

Aktualności
Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji i otwiera ścieżkę kariery w MSZ.

Uczestnicy aplikacji zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony (1 rok).  Po jej ukończeniu i  zdaniu egzaminu uzyskają stopień dyplomatyczny oraz podejmą obowiązki członka służby zagranicznej. W pierwszej kolejności zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to początek kariery w MSZ!

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji dyplomatyczno-konsularnej:

Wymagania względem kandydatów oraz informacje dotyczące edycji 2019B: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-adk2019b

Informacje o aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz przykładowe testy wiedzy: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/aplikacja-dyplomatyczno-konsularna

Rozporządzenie regulujące przebieg konkursu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001175&min=1

Wykaz wymagań i dane kontaktowe na stronie KPRM: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/konkursy-na-aplikacje-d/6203,Konkurs-na-aplikacje-dyplomatyczo-konsularna-ADK-2019-B.html

Termin składania dokumentów upływa 11 kwietnia 2019 r.