Zgłoś się do rankingu najbardziej dynamicznych firm e-commerce!

O tytuł e-Gazeli Biznesu może ubiegać każda firma zajmująca się handlem w internecie,która w latach 2014-15 odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży i zysk w 2015 r.

Jak powstaje ranking

O tytuł e-Gazeli Biznesu może ubiegać każda firma zajmująca się handlem w internecie,która w latach 2014-15 odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży i zysk w 2015 r. Sporządzeniem rankingu na zlecenie „Pulsu Biznesu” i Pb.pl zajmuje się firma ARC Rynek i Opinia.

Jej specjaliści zweryfikują wyniki tych firm, które wypełnią formularz zamieszczony na stronie egazele.pb.pl. Część przedsiębiorców zapewne wyśle zgłoszenie zachęcona m.in. tym tekstem. Część odpowie natomiast na zaproszenie ankieterów ARC, którzy telefonicznie zaproszą przedsiębiorstwa trudniące się e-handlem do udziału w zestawieniu. Dane finansowe, o których podanie będą prosili ankieterzy ARC, to przychody i zysk firm z lat 2014 i 2015.

Wyniki finansowe spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną ponadto sprawdzone przez ARC w wywiadowni gospodarczej. Na liście rankingowej opublikujemy tylko wyrażony w procentach przyrost obrotów w branych przez nas pod uwagę latach, który będzie decydował o miejscu zajmowanym w naszym rankingu. Przyjmowanie zgłoszeń zakończymy w połowie września. Następnie specjaliści ARC Rynek i Opinia zweryfikują wyniki firm i w ostatnich dniach września dostarczą „Pulsowi Biznesu” i Pb.pl gotową listę rankingową. Przygotowania do publikacji w postaci drukowanego dodatku i na portalu internetowym potrwają do 25 października.

Każdy może spróbować

Lista e-Gazel Biznesu jest otwarta, ponieważ naszym podstawowym celem jest promowanie firm elastycznych, szybko się rozwijających i transparentnych, a nie wybieranie np. stu czy pięciuset najzyskowniejszych spośród tysięcy małych firm handlowych prowadzących działalność handlową w internecie. Warta podkreślenia jest również ta cecha rankingu, że o zakwalifikowaniu do niego nie decyduje żadna kapituła czy jury, lecz wyniki osiągane przez firmy oraz ich skłonność do ujawniania wyników swojej działalności.

Poza promocją uczestnicy rankingu odnoszą jeszcze jedną korzyść, którą można by określić popularnym ostatnio w sferach biznesowych słowem „networking”. Bo jeżeli nawet prowadzi się interesy wyłącznie w sieci, to i tak dobrze od czasu do czasu spotkać się „w realu”, wymienić opinie i wizytówki.

A okazją ku temu będzie pięć spotkań, na które zaprosimy laureatów rankingu z poszczególnych regionów kraju. W ich trakcie firmy zakwalifikowane do zestawienia odbiorą pamiątkowe dyplomy i statuetki. Udział w rankingu, a także we wszystkich innych towarzyszących mu imprezach nie wiąże się dla jego laureatów z jakimikolwiek kosztami lub zobowiązaniami. Zapraszamy do udziału w naszym zestawieniu. Warto pochwalić się sukcesem. 

Czytaj więcej