Zaproszenie do udziału w pracach grupy roboczej DiverCity

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, jako Operator programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, działając we współpracy z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), Urzędem Miasta Wrocławia, Urzędem Miejskim w Siechnicach oraz Ambasadą Norwegii w Polsce, zaprasza do wzięcia udziału w grupie roboczej DiverCity ds. funkcjonalizmu miejskiego na warunkach określonych w Regulaminie.

Zaproszenie skierowane jest do studentów i absolwentów (młodych profesjonalistów; do 35 roku życia) z następujących kierunków: architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne, socjologia, ekonomia, psychologia, prawo i administracja, praca socjalna oraz kierunków pokrewnych do wzięcia udziału w warsztatach – pracach grup roboczych (w terminie 19-23 maja br. na terenie Wrocławia/ Siechnic + 8 maja br. spotkanie organizacyjne we Wrocłwiu) poświęconych funkcjonalizmowi miejskiemu.

 

Udział w grupach roboczych jest szansą dla uczestników na zdobycie wiedzy teoretycznej i doświadczenia w pracy w międzynarodowym i interdyscyplinarnym zespole w tematyce planowania przestrzennego i polityki miejskiej, rozwoju miast, tworzenia wspólnot mieszkańców.       

Prace grup roboczych będą finansowane z Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny (organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, transport) i jest szansą dla uczestników na zdobycie wiedzy teoretycznej i doświadczenia w pracy w międzynarodowym i interdyscyplinarnym zespole w tematyce planowania przestrzennego i polityki miejskiej, rozwoju miast, tworzenia wspólnot mieszkańców.        

Więcej informacji na temat tego projektu, a także regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej.