Konkurs na najlepszy esej na temat: Czy studia w WSH/ SGPiS/ SGH to dobry wybór i szansa na sukces?

Konkurs na najlepszy esej na temat: Czy studia w WSH/ SGPiS/ SGH to dobry wybór i szansa na sukces?

Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza absolwentów WSH, SGPiS i SGH do udziału w konkursie na najlepszy esej na temat: Czy studia w WSH/ SGPiS/ SGH to dobry wybór i szansa na sukces?

Czekamy na prace wyrażające refleksje autora na temat studiów (czy były zgodne z wyobrażeniami i spełniły pokładane w nich nadzieje), na temat oczekiwań osobistych i zawodowych związanych z ich ukończeniem i wejściem na rynek pracy oraz konfrontacji tych oczekiwań z rzeczywistością. Ważne też będą dla nas informacje na temat utrzymywania relacji z uczelnią (w każdej formie) po jej ukończeniu, pracy w czasie studiów, aktywności w organizacjach studenckich i w studenckich kołach naukowych), a także anegdoty dotyczące studenckiego życia, wykładowców i kolegów.  

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie autorskiej pracy w formie eseju (o objętości do 10 stron standardowego maszynopisu), niepublikowanej i nienagrodzonej wcześniej w innych konkursach.

Teksty prosimy przesyłać do 15 sierpnia 2014 r. na adres:

Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Al. Niepodległości 162, pok. 208 bud. A
02-554 Warszawa

W konkursie przewidziane są trzy nagrody – za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Ich pula wynosi 2700 zł. Jury może przyznać równorzędne nagrody lub podzielić tę kwotę w inny sposób.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 września. O wynikach poinformujemy pocztą tradycyjną i elektroniczną oraz na uczelnianych portalach. Najciekawsze prace opublikujemy w książce „Losy absolwentów WSH/ SGPiS/ SGH w Warszawie, która powstanie jako jeden z rezultatów projektu realizowanego w SGH Szkoła Główna Handlowa - spuścizna intelektualna i architektoniczna jako element tożsamości kulturowej Warszawy i Polski .