Żak Inwestuje 2011

Rusza trzecia już odsłona konkursu „Żak Inwestuje 2011”, skierowanego do młodych inwestorów giełdowych. Pierwsze decyzje inwestorskie zapadną już 18 kwietnia. Gracze, którzy na zakończenie sesji 30 czerwca będą najwyżej notowani w rankingu otrzymają atrakcyjne nagrody – 3 000 złotych, laptop oraz nagrody książkowe.
W konkursie „Żak Inwestuje” mogą wziąć udział pełnoletni uczniowie szkół oraz studenci uczelni wyższych, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest założenie lub posiadanie rachunku inwestycyjnego w DM BDM (ŻAK) i wpłacenie na niego co najmniej 1 000 zł lub posiadanie aktywów o tej wartości. Następnie uczestnik konkursu musi zarejestrować się na stronie www.bdm.com.pl/konkurs. W trakcie trwania konkursu można wpłacać na konto dodatkowe środki finansowe, jednakże w przypadku wypłaty / przelewu środków finansowych z rachunku inwestycyjnego biorącego udział w konkursie, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
Uczestnicy rywalizują ze sobą inwestując w akcje i prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne, certyfikaty strukturyzowane, fundusze ETF oraz obligacje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
„Żak Inwestuje” to cykliczny konkurs organizowany przez Dom Maklerski BDM. Dotychczas odbyły się jego dwie odsłony. Ostatnią z nich wygrał Dawid Zambrzycki, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który wykazał się dużą wiedzą i niezwykłym „nosem” inwestorskim.