Youth and Women’s Entrepreneurship in Creative Industries

Fundacja Instytut Innowacji zaprasza do udziału w projekcie Youth and Women’s Entrepreneurship in Creative Industries, który ma na celu wzmocnienie kompetencji zawodowych osób związanych z przemysłem kreatywnym.
Dlaczego?
 
Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Gospodarki (Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Warszawa 2009) „działanie w sektorach związanych z kulturą wymaga pro-biznesowego podejścia”. Nowoczesne instrumenty finansowania, z których mogliby korzystać twórcy, wymuszają podejście zorientowane na rezultaty. Projekt Youth and Women’s Entrepreneurship in Creative Industries ma na celu utworzenie pomostu pomiędzy kreatywnością i innowacyjnością a strategicznym planowaniem biznesowym. Działania wchodzące w skład projektu umożliwią uczestnikom zdobycie narzędzi oraz wiedzy na temat tego jak odnosić sukcesy w prowadzeniu biznesu. Długofalowym celem projektu jest promowanie przemysłu kreatywnegojako motoru wzrostu gospodarczego poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych osób zatrudnionych w sektorze. Cele bezpośrednie to rozwinięcie umiejętności menedżerskich, komunikacyjnych i marketingowych uczestników projektu oraz wspieranie ich w budowaniu wizerunku lidera, rozwijaniu potencjału biznesowego, a także pozycjonowaniu produktów i usług na rynku. Głównym rezultatem projektu będzie wzrost kompetencji zawodowych uczestników w dziedzinie kompleksowego zarządzania projektem, a także wypracowanie nowych standardów i strategii współpracy przedstawicieli przemysłu kreatywnego i świata biznesu.
 
Dla kogo?
 
Projekt skierowany jest do ludzi kreatywnych, którzy mają pomysł na produkt, usługę lub biznes, ale nie posiadają wiedzy i umiejętności niezbędnych do wprowadzenia tychże na rynek. Doskonalenie zawodowe w postaci staży w przedsiębiorstwach w jednym z krajów partnerskich – Hiszpanii lub Portugalii – pozwoli uczestnikom na poznanie praktycznych aspektów związanych z zarządzaniem firmą. Staże obejmą następujące dziedziny: zarządzanie produktem/marką, pozycjonowanie produktu/marki na rynku, marketing, komunikacja zewnętrzna i wewnętrza, współpraca międzynarodowa i pozyskiwanie klienta zagranicznego.
 
Projekt podzielony jest na dwa moduły, które odpowiadają zróżnicowanym potrzebom obu grup docelowych. Moduł I, który obejmuje 3-miesięczne pobyty stażowe, przeznaczony jest doabsolwentów uczelni artystycznych (do 2 lat pod ukończenia studiów), którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową i nie mają wykształcenia w wyżej wymienionych dziedzinach. AdresatkamiModułu II są kobiety pracujące w firmach i organizacjach przemysłu kreatywnego obejmującego następujące dziedziny: reklama, film i wideo, architektura, muzyka, rynek sztuki i antyków, sztuki performatywne, gry komputerowe, rynek wydawniczy, rzemiosło, oprogramowanie, wzornictwo, radio i telewizja oraz projektowanie mody. Długość proponowanego w tym Module stażu uwzględnia fakt, iż dla części uczestników uzyskanie od pracodawcy pozwolenia na dłuższą nieobecność w pracy może być niemożliwe. Program 2-tygodniowego pobytu stażowego będzie kompleksowym, intensywnym treningiem umiejętności menedżerskich.
 
Wyjazdy stażowe w ramach obu Modułów będą odbywać się od stycznia do czerwca 2014.

Rekrutacja:

Kandydaci do udziału w projekcie powinni spełniać następujące kryteria:
 
Moduł I
 
1. ukończenie uczelni artystycznej (nie dłużej niż 2 lata temu),
 
2. wiek (do 30 r.ż.),
 
3. znajomość języków obcych (angielski – minimum na poziomie B2, 
znajomość języka hiszpańskiego/portugalskiego będzie dodatkowym atutem),
 
3. CV i portfolio zawierające dotychczasowe prace/projekty.
 
Moduł II
 
1. znajomość języków obcych (angielski – min. na poziomie B2, znajomość języka hiszpańskiego/portugalskiego będzie dodatkowym atutem),
 
2. CV i portfolio zawierające dotychczasowe prace/projekty,
 
3. biznesplan.
 
W procesie rekrutacji zostanie wyłoniona grupa 35 osób (Moduł I: 15, Moduł II: 20), które wyjadą na pobyty stażowe.