Wygraj staż w szwajcarskiej firmie!

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza uruchamia IV edycję konkursu na prace dyplomowe „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”
Konkurs „swissstandards.pl Od teorii do praktyki” skierowany jest do studentów studiów licencjackich lub inżynierskich oraz magisterskich, którzy obecnie przymierzają się do wyboru tematów prac dyplomowych, a w przyszłym roku akademickim (2016/2017) będą je pisać i bronić.
Do zgłoszenia udziału w Konkursie wystarczy przesłanie wybranego tematu wraz z krótkim (ok. 1-stronicowym) opisem założeń pracy. Zgłoszenia takie należy przesłać do Organizatora w terminie do 30.11.2016. ( I etap).
 
Do konkursu mogą być zgłaszane prace podejmujące tematykę korespondującą z obszarami aktywności biznesowej Parterów- Patronów merytorycznych Konkursu:
- pracom z zakresu TSL patronuje firma FRACHT FWO,
- pracom z zakresu inżynierii sanitarnej- Geberit
- pracom z zakresu architektury wnętrz mieszkalnych- FRANKE
- pracom z zakresu komunikacji i marketingu – Stämpfli
- pracom zawierającym szeroko pojęte rozwiązana dla sektora medycznego – Swissmed
- pracom z obszaru technologii cieplnych- Zehnder.
 
Mile widziane prace podejmujące tematykę szwajcarskich standardów, wzorców i zasad właściwych dla rynku szwajcarskiego i panujących w  szwajcarskich firmach, działających w Polsce.
Osoby, których tematy zakwalifikowane zostaną do II etapu konkursu będą uprawnione do korzystania ze wsparcia mentorskiego Partnerów konkursu. Oznacza to m.in. możliwość konsultowania swoich prac, dostęp do specjalistycznych danych, wyników badań, etc. U wybranych Partnerów możliwe będzie również odbycie krótkich praktyk jeszcze podczas pisania pracy.
 
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Jury spośród prac obronionych i przesłanych do 30.08.2017r.
Nagrodami dla autorów najlepszych prac są płatne staże (od 1 do 3 miesięcy) albo wartościowe nagrody rzeczowe, przydatne w przyszłej pracy zawodowej (np. sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie, urządzenia pomiarowe).
 
Nagrodą wspólną dla wszystkich laureatów jest udział w Akademii Kariery Mensys- profesjonalnych warsztatach przygotowujących do wejścia na rynek pracy, realizowanych przez firmę headhunterską Mensys Polska.