WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE BADAWCZYM!

Jeśli interesujesz się tematyką rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć i nowoczesnymi technologiami oraz masz mniej niż 30 lat, zgłoś się do udziału w projekcie badawczym prowadzonym przez Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów działające w Polskiej Akademii Nauk.

Projekt dotyczy wirtualnych rynków predykcyjnych, czyli narzędzia bazującego na tzw. mądrości tłumu (crowdsourcing), służącego m.in. do:

  • prognozowania prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłych zdarzeń,
  • monitorowania przebiegu projektów oraz przewidywania ich wyników,
  • oceny potencjału innowacyjnych produktów przeznaczonych do wdrożenia na rynek.
     

Zadania projektowe:

  • udział w badaniach nad ideą crowdsourcingu,
  • udział w badaniach nad zastosowaniami wirtualnych rynków predykcyjnych,
  • ocena potencjału wybranych nowoczesnych technologii.
     

Do udziału w projekcie nie jest wymagane doświadczenie w pracy badawczej, wystarczy ogólna kultura umysłowa i zaangażowanie.


Projekt trwa od 29 lutego do 27 maja 2016 roku. Udział w projekcie odbywa się wyłącznie w formie pracy zdalnej. Zakładane zaangażowanie to 10 godzin tygodniowo przez 13 tygodni. Obok zdobycia cennego doświadczenia w innowacyjnym projekcie badawczym oraz wiedzy na temat rynków predykcyjnych, uzyskasz także zaświadczenie potwierdzające Twój udział.
 

Więcej informacji można znaleźć na stronie


Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji zawierających CV oraz list motywacyjny na adres mailowy kontakt: wrp@maths.com.pl do 24 lutego 2016 r.