Weź udział w programie Woman that matters!

Aktualności
Woman that matters to inicjatywa łącząca studentki ostatnich lat studiów i liderki Deloitte. Jej celem jest wsparcie rozwoju studentek oraz pomoc w świadomym planowaniu i realizowaniu własnej drogi zawodowej przez młode kobiety rozpoczynające karierę zawodową. Jest to przestrzeń do wymiany doświadczeń, inspiracji oraz budowania sieci kontaktów biznesowych.

Co zyskujesz biorąc udział w programie Woman that matters?

  • Inspirację do działania od doświadczonych kobiet biznesu
  • Wsparcie w świadomym kreowaniu przyszłej kariery
  • Zaproszenie do udziału w evencie otwierającym program z licznymi atrakcjami dla uczestniczek
  • Networking, czyli możliwość budowania sieci kontaktów z mentorkami i studentkami z całej Polski

Do kogo skierowany jest program Woman that matters?

Do ambitnych studentek z III, IV, V roku chcących świadomie budować swoją ścieżkę kariery i czerpać z doświadczeń kobiet biznesu pracujących w Deloitte.

Do programu zapraszamy szczególnie studentki kierunków: finansowo-ekonomicznych oraz kierunków technologicznych.

Założenia programu

Program Woman that matters to 3 sesje mentoringowe w nieformalnej atmosferze podczas spaceru lub przy kawie w biurze Deloitte.

Spotkanie otwierające program odbędzie się 6 marca w Warszawie, w biurze Deloitte. Dwie pozostałe sesje mentoringowe zostaną ustalone indywidualnie z mentorką.

Mentorkami w ramach programu są liderki Deloitte ze wszystkich linii biznesowych, które chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem.

Proces rekrutacji

Jeśli spełniasz wymogi formalne (rok i kierunek studiów):

  • Aplikuj online do 19 lutego 2020 r.
  • Zarejestruj się, wysyłając swoje CV w j. polskim lub angielskim - CV jest podstawą kwalifikacji do ostatniego etapu rekrutacji, jakim jest formularz zgłoszeniowy, który otrzymasz w ciągu 3 dni od daty rejestracji.

* prosimy o zgłoszenia studentki, które mogą wziąć udział w wydarzeniu otwierającym w dniu 6 marca 2020 r. w siedzibie Deloitte w Warszawie.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Zwrot kosztów podróży

Jeśli zakwalifikujesz się do udziału w programie mentoringowym, jednak mieszkasz na co dzień poza Warszawą, gdzie odbywa się spotkanie otwierające – zwrócimy Ci koszty dojazdu (bilet autobusowy lub PKP Intercity II klasa, bilety należy zachować do rozliczenia).