VI konkurs NBP na projekty badawcze

Zapraszamy do udziału w konkursie pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów wyższych uczelni, pracowników instytutów badawczych, instytucji administracji państwowej i instytucji finansowych oraz inne osoby fizyczne prowadzące badania ekonomiczne w zakresie wymienionym w pkt. 5 i 6 niniejszego ogłoszenia.
  1. Zgłoszenia do konkursu powinny być nadsyłane wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: konkurs_badania@nbp.pl, do godz. 23.59 dnia 31 sierpnia 2014 r.
  2. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  3. W polu tematu wiadomości należy wpisać: „Zgłoszenie do VI konkursu NBP na projekty badawcze”.
  4. Formularze zgłoszeniowe stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
  5.  

Link do ogłoszenia:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/badania/projekty_badawcze.html