Sobota, 24 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Projekty i konkursy / Student - Wynalazca

Student - Wynalazca

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie adresowanym do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów dokonali wynalazku lub wzoru użytkowego oraz zgłosili go do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Celem konkursu jest zachęcenie studentów do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz korzystania z ochrony prawami własności przemysłowej. Kształtowanie kultury innowacyjności zwłaszcza wśród studentów, którzy staną się w przyszłości przedsiębiorcami, naukowacami, reprezentantami różnych zawodów, jest niezwykle istotne dla dalszego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Konkurs nie tylko przyczyni się do upowszechnienia kultury innowacyjności, ale także pozwoli na skuteczniejszą promocję polskiej myśli technicznej młodych wynalazców zarówno na formu krajowym, jak i międzynarodowym.

Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki oraz Prezesa Urzędu Patentowego RP. Co więcej konkurs ten poprzedza kolejną inicjatywę realizowaną przez Politechnikę Świętokrzyską - doroczną "Krajową Giełdę Wynalazczości Studenckiej".

Nagrodą dla trzech laureatów konkursu będzie bezpłatny udział w 39. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, która odbędzie się w Genewie w dniach 6-10 kwietnia 2011 r. Sfinansowane zostaną zarówno koszty stoiska wystawienniczego, jak również podróży i pobytu w Genewie.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 10 lutego 2011 r.

Więcej informacji na stronie www.patenty.tu.kielce.pl/konkurs