Niedziela, 25 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Projekty i konkursy / SIFE – studenci kształtują biznes odpowiedzialny społecznie

SIFE – studenci kształtują biznes odpowiedzialny społecznie

Początek roku akademickiego to dla studenckich zespołów SIFE oznacza nowe wyzwania i projekty. To początek przygody, która nauczy ich społecznej odpowiedzialności, efektywnej współpracy w zespole, zarządzania projektami. Wyzwoli emocje i przyniesie doświadczenia, które uczynią z nich przyszłych liderów.

size_obrazSIFE to największa na świecie inicjatywa biznesowo – edukacyjna, która łączy w ramach odpowiedzialnego biznesu działania trzech grup liderów – renomowanych firm, innowacyjnych uczelni i aktywnych grup studenckich. Program jest obecny na około 1800 uczelniach w 40 krajach świata. W SIFE, studenci tworzą w swoich ośrodkach akademickich drużyny, które następnie, we współpracy z opiekunami naukowymi i liderami biznesu aktywizują lokalne społeczności oraz przyczyniają się do poprawy ich sytuacji ekonomicznej. Studenci zaangażowani w SIFE zdobywają wyjątkowe doświadczenia m. in. z zakresu zarządzania projektem, pracy w zespole, marketingu, pozyskiwania funduszy. Uczestniczą również w dodatkowych szkoleniach i spotkaniach z organizatorami i sponsorami.

W Polsce SIFE jest obecny już na 12 uczelniach, m.in. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Inicjatywa cieszy się dużym uznaniem i zainteresowaniem ze strony środowiska biznesowego z dwóch powodów. Po pierwsze, opiera się na wspólnej potrzebie ‘robienia’ biznesu odpowiedzialnego i zrównoważonego. Jak deklaruje Tomasz Miłosz, dyrektor marketingu w PwC (sponsor SIFE) – „Zaangażowanie w SIFE w Polsce było dla nas czymś naturalnym. Jako lider CSR-u chcemy wspierać młode pokolenie w realizacji projektów edukacyjnych na rzecz środowisk lokalnych, przyczyniając się w ten sposób do poprawy, jakości ich życia. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca w ramach SIFE przyczyni się do szerzenia wiedzy na temat odpowiedzialności społecznej i realizacji wielu ciekawych projektów.”

Z drugiej strony, studenci SIFE to bardzo atrakcyjni kandydaci dla firm, które poszukują prawdziwych talentów. Prestiżowi pracodawcy na całym świecie doceniają wiedzę, umiejętności oraz upór i determinację studentów SIFE w realizacji idei. „Zaangażowanie Unilever w program SIFE jest też niepowtarzalną okazją do spotkania młodych, dynamicznsife2ych i kreatywnych osób – potencjalnych kandydatów do pracy, którzy swoją proaktywną postawą budują standardy etyczne i w przyszłości przeniosą je do współczesnego świata biznesu.”- mówi Michał Pertkiewicz, Unilever Polska – sponsor SIFE.

Co roku, państwa zaangażowane w program organizują krajowe konkursy SIFE, podczas których zespoły prezentują wyniki swojej pracy przed jurorami. Zwycięzcy otrzymują zaproszenie do udziału w międzynarodowym konkursie SIFE World Cup (2010 – Los Angeles, 2011 – Kuala Lumpur).

Program SIFE jest otwarty dla studentów wszystkich uczelni i kierunków studiów licencjackich lub magisterskich. Studenci uczelni, na których obecny jest program mogą w każdej chwili dołączyć do istniejących zespołów. Aby utworzyć nową drużynę należy zebrać grupę przynajmniej 10 studentów chętnych do zaangażowania się w program oraz wybrać opiekuna naukowego (tę rolę pełni pracownik danej uczelni). Więcej informacji na temat możliwości zaangażowania się w program udziela zespół SIFE Poland (sife@sife.pl). 

Zapraszamy na www.sife.pl