SGH, UEK, UŁ – i to dopiero początek

Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Uniwersytet Łódzki to tylko niektóre z uczelni, których studenci już wyrazili chęć udziału w XII polskiej edycji Global Management Challenge. Co roku w przedsięwzięciu startują reprezentacje blisko 80 ośrodków akademickich.

 

GMC jest największą na świecie symulacją biznesową. Krajowe edycje przedsięwzięcia odbywają się obecnie w 33 miejscach na świecie (więcej informacji: www.worldgmc.com).

W konkursie startują zespoły (3-5 osób) tworzone przez studentów (II – V rok studiów) oraz reprezentantów firm. Każda drużyna przyjmuje rolę zarządu wirtualnego przedsiębiorstwa i, co za tym idzie, odpowiada za podejmowanie strategicznych decyzji
we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. Podstawowym kryterium wygranej w konkursie jest osiągnięcie najwyższej ceny akcji na wirtualnej giełdzie.

Edycja GMC składa się z: programu treningowego, trzech etapów (rozgrywane on-line) oraz finału krajowego (rozgrywany w ciągu jednego dnia w Warszawie). Dokładny harmonogram konkursu znajduje się na stronie www.gmcpoland.pl

Korzyści dla studentów startujących w GMC: > innowacyjna praktyka zarządzania > weryfikacja wiedzy akademickiej > rozwój różnorodnych umiejętności > rywalizacja  z profesjonalistami > możliwość nawiązania kontaktu z firmami > nagrody, w tym udział zwycięzców w finale światowym.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • Utworzyć zespół (3-5 osób); istnieje możliwość łączenia studentów różnych kierunków, lat studiów oraz uczelni w jednej drużynie.
  • Wypełnić kartę rejestracyjną na stronie www.gmcpoland.pl.
  • Po otrzymaniu potwierdzenia od organizatorów wypełnić aplikację
  • z informacjami na temat uczestników i odesłać ją mailem (rejestracja@gmcpoland.pl).
  • Czekać na potwierdzenie znalezienia Sponsora drużyny J (Sponsorzy dokonują wyboru na podstawie informacji przedstawionych w aplikacjach).

 

Rejestracja zespołów studenckich trwa do 20 października 2011.

Dzięki wsparciu Sponsorów studenci mają szansę na bezpłatny udział w konkursie!

Więcej informacji: www.gmcpoland.pl

Organizator w Polsce: BIGRAM Personel Consulting

Patroni Honorowi: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski

Sponsorzy: Bank Zachodni WBK, Carrefour Polska, Grupa PZU, Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo, Telekomunikacja Polska

Patroni medialni: Brief, Gazeta Bankowa, MBA Manager, Personel i Zarządzanie, Rzeczpospolita

Patroni Internetowi: HRNews.pl, Money.pl, ObserwatorFinansowy.pl 

Współpraca: Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, StepStone.pl

Partnerzy na uczelniach: Eurostudent, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Students.pl