Ruszył ogólnopolski konkurs wiedzy o Corporate Social Responsibility

Konkurs CSR organizowany jest przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu, program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W dniach 07 - 18 br. marca licealiści/stki i studenci/tki z całej Polski będą mogli wziąć udział w teście online i dzięki temu zakwalifikować się do kolejnych etapów konkursu
Celem Konkursu CSR jest upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) oraz wspieranie osób, które są zainteresowane pogłębianiem wiedzy na ten temat.
 
Kto może wziąć udział w Konkursie CSR?
W Konkursie CSR może wziąć udział każdy/a student/ka, licealista/ka, klasy o dowolnym profilu czy dowolnym kierunku studiów, który/a nie ukończył/a 26 roku życia.,. Liczy się chęć do zdobywania wiedzy z zakresu CSR.
 
Jakie korzyści daje udział w Konkursie CSR?
Konkurs CSR mobilizuje do lepszego zrozumienia idei CSR. Dotyczy on zagadnień teoretycznych jak i praktycznych - daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce. Na uczestników II etapu Konkursu CSR czekają certyfikaty potwierdzające ich wynik i udział.
 
Z kolei na finalistów/ki czekają nagrody: sprzęt elektroniczny, vouchery, publikacje nt. CSR. Dodatkowo osoby te wezmą udział w dwudniowej konferencji “Akademia Odpowiedzialnego Biznesu 2016”, która już od 11 lat gromadzi najbardziej zainteresowanych CSR-em studentów/ki z całej Polski.
 
Harmonogram konkursu:
 
  • I etap (07 - 18 marca) test elektroniczny (on-line) na stronie ww.lob.org.pl
Zawiera 10 pytań zamkniętych. Poprawne udzielenie odpowiedzi na 8 z nich (80%) gwarantuje przejście do II etapu pierwszym 400 osobom, które go rozwiążą. Pozostałe zakwalifikowane osoby zostaną zapisane na listę rezerwową. Informacja o dokładnym miejscu i godzinie rozpoczęcia II etapu zostanie przekazana drogą elektroniczną.
 
  • II etap (14 kwietnia)
Test, który składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych. Etap ten odbędzie się na wybranych uczelniach w Polsce. Do drugiej części otwartej, przechodzą tylko osoby, które osiągną najwyższe wyniki w części pierwszej –testowej.
 
  • Finał – rozstrzygnięcie (10-11 czerwca 2016)
Finał Konkursu CSR będzie miał miesjce podczas tegorocznej konferencji Akademia Odpowiedzialnego Biznesu. Do finału zostanie zakwalifikowanych 5 najlepszych osób z II etapu. Zadaniem finalistów/ek będzie zaprezentowanie przygotowanej przez siebie prezentacji na temat wybrany przez przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu - organizatora konkursu. Prezentacja odbywać się będzie przed uczestnikami/czkami Akademii oraz Jury Konkursu CSR. Czas na przygotowanie się do finału będzie wynosił blisko 3 tygodnie.
 
Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy grupa studentów i studentek – Ambasadorów i Ambasadorek CSR w lokalnych środowiskach. Poprzez różnorodne projekty realizowane przez organizacje w całej Polsce LOB dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych.
Więcej informacji o konkursie udziela koordynatorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu Marta Górska marta.gorska@fob.org.pl
 
Ligę Odpowiedzialnego Biznesu wspierają:
 
Partner Konkursu: Polpharma
Patron honorowy:  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Patroni medialni: odpowiedzialnybiznes.pl; crnavigator.pl; dlastudenta.pl; eurostudent.pl; kariera.com.pl; manko.pl; studentnews.pl; kampaniespoleczne.pl