Rekrutacja ruszyła! "Gen demokracji " w Instytucie Bronisława Komorowskiego

Instytut Bronisława Komorowskiego zaprasza studentów, absolwentów szkół wyższych oraz wszystkie osoby zainteresowane, które nie ukończyły 35 roku życia, do udziału w programie edukacyjnym „Gen demokracji”.

Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy pragną wnieść wkład do dyskusji o kształcie demokracji. Ma stworzyć przestrzeń do rozwijania umiejętności analitycznych, umożliwić wymianę doświadczeń, a także przygotować do działań na rzecz wspólnego dobra. Efektem organizowanych przez Instytut spotkań ma być wypracowanie scenariuszy na przyszłość, tak aby nasi absolwenci, bogatsi o  zdobyte w trakcie zajęć narzędzia, mogli działać skutecznie na rzecz demokracji.

Program „Gen demokracji” to:

  • spotkania i dyskusje z liderami świata polityki, gospodarki, mediów, organizacji pozarządowych i think-tanków;
  • praca zespołowa i indywidualna pod okiem wybitnych specjalistów (teoretyków i praktyków);
  • interdyscyplinarne, kameralne spotkania (15-20 osób) stwarzające wyjątkową możliwość zdobycia umiejętności i wiedzy z „pierwszej ręki”;
  • możliwość zaangażowania się w projekty realizowane przez Instytut Bronisława Komorowskiego.

Od uczestników oczekujemy:

  • zainteresowania przynajmniej jednym z obszarów działalności Instytutu: Europa i świat, gospodarka i bezpieczeństwo, a także bieżącą polityką i sprawami społecznymi,
  • dodatkowym atutem będzie umiejętność sprawnego wyrażania myśli i poglądów na piśmie.

Aplikacje (CV, rekomendacje oraz maksymalnie dwustronicowy esej podejmujący dowolnie wybrane zagadnienie odnoszące się do bieżących wydarzeń społeczno-gospodarczych lub politycznych) prosimy nadsyłać korzystając z formularza.

Terminy:

Nadsyłanie aplikacji: 17.02.2016-29.02.2016
Rozmowy z kandydatami: 07-11.03.2016
Pierwsze spotkanie: 17.03.2016

Instytut Bronisława Komorowskiego zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.